• Svet podľa Kráľa - Vyhodnotenie literárnej súťaže

     • Vyhodnotenie literárnej súťaže

       

      V kategórii deti a mládež do 18 rokov (poézia) získali:

       1. miesto Bianka Koleštíková, Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš

       2. miesto Timea Debnárová, Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš

       

      Čestné uznanie za literárnu tvorbu bolo udelené aj:

      Lenke Nemešovej, Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš

      Petre Hyclákovej, Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš

       

      Vyhodnotenie výtvarnej súťaže

      V kategórii stredná škola získali:

      1. miesto Kristián Kaprál, Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš

      2. Vesna Hynková, Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš

      3. Ema Vollmannová, Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš

       

      Osobitné ocenenie:

      Kolektívne konceptuálne dielo študentov Strednej zdravotníckej školy Liptovský Mikuláš

       

      Mgr. Veronika Bobulová

     • Školský výlet I.PSA triedy

     • V pondelok 27. 6. 2022 sme sa zúčastnili školského výletu na Liptovskú Maru – kostolík. Cestovali sme vlakom z Liptovského Mikuláša do L. Vlách a potom sme šli pešo po priehradnom múre až ku kostolíku. Počas celého dňa sme si vypĺňali čas rôznymi aktivitami, ako napríklad: karty, slovné hry, vikingský šach a v neposlednom rade aj kúpanie v Liptovskej Mare. Obzreli sme si zákutia priehrady, prešli sme sa po mohutnom múriku a nafotili nádherné fotky. Z celého srdca ďakujeme pani učiteľke Huntošovej a pani psychologičke za príjemné strávenie posledného júnového pondelka J

      Viktória Juríková a Michaela Madliaková

     • Svet podľa Kráľa alebo čo nebolo v učebniciach

     • V roku 2022 si pripomíname 200. výročie narodenia jednej z najvýznamnejších osobností moderných dejín slovenského národa – Janka Kráľa. Pri tejto významnej príležitosti vyhlásilo Múzeum Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši celoslovenskú literárno-výtvarnú súťaž SVET PODĽA KRÁĽA ALEBO ČO NEBOLO V UČEBNICIACH, ktorej cieľom bolo pripomenúť verejnosti význam tohto najrevolučnejšieho slovenského romantického básnika.

       

      Cieľom výtvarnej časti bolo ľubovoľnou plošnou výtvarnou technikou zobraziť podobu Janka Kráľa, jeho rodisko, výjavy z jeho života alebo motívy jeho najznámejších básní.

       

      Žiakov našej školy súťaž oslovila, prejavili svoju kreativitu v literárnej časti pri písaní básní, ale aj umelecké nadanie pri tvorbe výtvarných diel. Porotu diela našich žiakov zaujali natoľko, že práca každého študenta bola ocenená. V záhrade Múzea Janka Kráľa prebehlo 22. 6. 2022 slávnostné vyhodnotenie súťaže, kde si ocenení prevzali vecné ceny.

      Srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

       

      Vyhodnotenie literárnej súťaže

       

      V kategórii deti a mládež do 18 rokov (poézia) získali:

       1. miesto Bianka Koleštíková, Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš

       2. miesto Timea Debnárová, Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš

       

      Čestné uznanie za literárnu tvorbu bolo udelené aj:

      Lenke Nemešovej, Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš

      Petre Hyclákovej, Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš

       

      Vyhodnotenie výtvarnej súťaže

      V kategórii stredná škola získali:

      1. miesto Kristián Kaprál, Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš

      2. Vesna Hynková, Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš

      3. Ema Vollmannová, Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš

       

      Osobitné ocenenie:

      Kolektívne konceptuálne dielo študentov Strednej zdravotníckej školy Liptovský Mikuláš

                                                                                           

      Spracovala: Mgr. Veronika Bobulová

     • Exkurzia na oddelení centrálnej sterilizácie

     • V dňoch 20.6. 2022 a 24.6. 2022 sa žiaci I.PSB a I. PSA triedy zúčastnili odbornej exkurzie na oddelení centrálnej sterilizácie. Privítala nás manažérka pre dennú zmenu Alena Jurčová, ktorá nám ukázala celé oddelenie, nečistú zónu, čistú zónu a sklad sterilných zdravotníckych pomôcok. Oddelenie úzko súvisí s centrálnymi operačnými sálami – COS a má štatút uzatvoreného oddelenia. Žiaci získali veľa nových poznatkov o práci na tomto oddelení.

       

                                                                                                                            Mgr. Klimantová

     • ODBORNÁ EXKURZIA – SLOVENSKÉ TECHNICKÉ MÚZEUM KOŠICE

     • Pravdivo o nepravých zuboch 

      Tvoj pokojný spánok je v mojich rukách

      Dňa 16.6.2022 sa žiaci I.ZuA a II.ZuA zúčastnili odbornej exkurzie v STM v Košiciach. Žiaci sa v rámci exkurzie a odborného výkladu lektorom STM oboznámili s históriou zubnej techniky a vývojom dentálnych materiálov, materiálno technickým vybavením zubnej ambulancie v minulosti. V druhej sekcii spoznali históriu anestézie, technické zabezpečenie umelého spánku kedysi a dnes.  Súčasťou exkurzie bola aj návšteva ďalších expozícií v STM - expozícia hutníctva, geológie a kartografie, telekomunikačné technológie.

                                                                                                                     Bc. Mgr. R. Bačkorová

     • Exkurzia speleoterapie v Stanišovskej jaskyni

     • Dňa 20. júna 2022 sa študenti externého štúdia odboru masér mali možnosť upevniť teoretické vedomosti v teréne a praktickou skúsenosťou navnímať liečivé účinky jaskynnej klímy. Exkurzia pokračovala triednym teambuildingom opekaním v Jánskej doline. Výhodou Jánskej doliny je možnosť navštíviť na konci obce Liptovský Ján prírodný kúpeľný pramen., ktorý miestni obyvatelia nazývajú „kaďa“. Táto voda je mineralizovaná, hydrouhličitanovo-síranová, silne uhličitá, vápenato-horečnatá, hypotonická. Má dokázateľne liečivé účinky a práve tu sme našu exkurziu zavŕšili.Pre všetkých bola exkurzia prínosom pre prax a príjemne stráveným dňom.Pedagogický zamestnanci: Brajer, Hálková

     • Plavecký výcvik druhých ročníkov

     • Žiaci druhých ročníkov absolvovali v dňoch 17, 18. mája prvý termín plaveckéo výcviku. Druhý termín boli postupne po triedach 1, 2. a 6, 7. júna v mestskej plavárni.

     • Exkurzia - Kúpele Lúčky

     • Dňa 14. júna 2022 sa študenti externého štúdia odboru praktická sestra, v sprievode učiteliek Mgr. M. Lengvarskej a Mgr. M. Labovskej, zúčastnili exkurzie v Kúpeľoch Lúčky, kde si  prezreli interiér kúpeľného zariadenia a hlavne nadobudli vedomosti v aplikácii tepla, chladu a liečivého kúpeľa, keďže kúpeľňa liečba v Lúčkach patrí medzi najefektívnejšie liečebné metódy.

      Od roku 1950 sa kúpele špecializovali len na liečbu ženských a onkologických ochorení, ale v roku 2005 sa znova vrátili k liečbe ochorení pohybového ústrojenstva, najmä osteoporózy. Postupne pribudla liečba chorôb z povolania, tráviaceho systému a chorôb z poruchy látkovej výmeny. V poslednom období sa tu liečia aj choroby dýchacích ciest a postcovidových stavov.                                                                                                                                       

      Minerálna voda z prameňov HGL-3a BJ-101 (Valentína) sa používa vo všetkých bazénoch a separátnych kúpeľoch. Je vhodná súčasne aj na pitie a je prístupná nielen ubytovaným hosťom, ale aj širokej verejnosti. Začiatkom roka 2019 prešlo kompletnou rekonštrukciou balneocentrum, v ktorom sú poskytované procedúry. Súčasťou exkurzie bol i pobyt v soľnej jaskyni. Pre všetkých bola exkurzia prínosom pre prax a príjemne stráveným dňom.

      Vetráková Iveta, I.PSV

     • Zúčastnili sme sa súťaže Zdravotník v akcii

     • Dňa 10.6. 2022 sa žiačky II.PSB triedy Naništová Zuzana, Nina Demianová, Lucia Vrašťáková a žiačka  II.PSA triedy Timea Zádielska, zúčastnili súťaže Zdravotník v akcii, ktorá sa uskutočnila v Prešove. Dievčatá sa umiestnili na krásnom 11 mieste z celkového počtu 19 účastníkov. Počasie nám prialo, žiačky boli disciplinované a získali veľa nových zážitkov.

       

                                                                                                                            Mgr. Klimantová

     • Valné zhromaždenie RMŽK

     • Dňa 21. 5. 2022 som sa zúčastnila 24. Valného zhromaždenia Rady mládeže Žilinského kraja v Martine. Na zhromaždení sme sa naučili, ako vzájomne spolupracovať v rámci našich regiónov. Vypočuli sme si a následne schválili: Správu o činnosti organizácie za rok 2021, Správu o hospodárení  za rok 2021, Správu o činnosti predsedníctva, Správu kontrolnej komisie. Odsúhlasila sa výška členského príspevku a termín čestného prehlásenia o členstve v roku 2022. Ako delegáti sme vzali na vedomie plán činnosti na rok 2022.  Tiež sme sa zúčastnili volieb do predsedníctva a kontrolnej rady.

      Tento deň som si veľmi užila, lebo som spoznala nových ľudí a získala veľa nových skúseností.

       

      Veronika Mliečková, predseda ŠP

     • Brigáda v areáli LNsP MUDr. Ivana Stodolu

     • Dňa 23.5.2022 sa triedy I.PSA, I.PSB a I.M vybrali na brigádu v areáli LNsP

      MUDr. Ivana Stodolu, ktorej účelom bolo upratať vonkajšie prostredie nemocnice. Na mieste stretnutia sme si v žiackej šatni odložili veci a v sprievode pani učiteľky PhDr. Strakovej a Mgr. Jakubcovej sme odštartovali našu brigádu. Do rúk sa nám dostali metly, lopaty a rôzne iné pomôcky s ktorými sme odštartovali pondelkové ráno. Očistili sme obrubníky a chodníky od množstva machu a trávy, vytrhali burinu, či pozametali lístie. Okrem práce nás samozrejme sprevádzala dobrá nálada, zábava a pekné počasie.

      Sme veľmi vďační za to, že sme takýmto spôsobom mohli skrášliť areál Liptovskomikulášskej nemocnice nielen pre pacientov, ale aj pre všetkých pracovníkov.

      Pri srdci nás hreje dobrý pocit a sme ochotní kedykoľvek pomôcť znova.

       

      Paulína Gvuščová, Šimon Hadač I.PSA

     • Absolvovali sme Kurz ochrany života a zdravia

     • V dňoch 25.- 27.5. 2022 sa uskutočnil Kurz ochrany života a zdravia. Prvý deň kurzu pre nás regrutačná skupina OS SR pripravila bohatý program, z topografie, streľby, ukážky prvej pomoci, lekárske vybavenie a mnoho iných zaujímavých vecí. Druhý deň kurzu bol naplánovaný splav na raftoch v Oravskom podzámku. Vyrážali sme z Dolnej Lehoty, trasa bola dlhá 15 km a plavba trvala tri hodiny. Bol to úžasný zážitok. Tretí deň sme sa venovali streľbe zo vzduchovky, potom sme pokračovali presunom na ihrisko v Ondrašovej, kde sme plnili úlohy kurzu. Počasie sme mali príjemné, žiaci boli disciplinovaní a získali sme mnoho zážitkov.

                                                                                                                     Mgr. Rossová

     • Exkurzia v Národnom ústave detskej tuberkulózy a respiračných chorôb v Dolnom Smokovci

     • 24. mája sa II. PSB v sprievode profesorky Klimantovej a profesorky Danišovej zúčastnila návštevy v Národnom ústave detskej tuberkulózy a respiračných chorôb v Dolnom Smokovci. Na exkurzii sa študenti zoznámili s interiérom ústavu ako aj s podrobnosťami ohľadom vyšetrovania a liečby jednotlivých ochorení dýchacích ciest. Zistili, ako sa vyvíjala liečba týchto chorôb a aké všetky možnosti liečby v tejto dobe existujú. Boli im tiež vysvetlené podrobnosti o vyšetrovacích metódach a ako správne zaobchádzať s deťmi v rôznych vekových štádiách.

      Timea Debnárová II.PSB

     • DIA DNI

     • CELOSLOVENSKÁ KONFERENCIA DIABETIKOV

      V sobotu dňa 28. 5. 2022 sme sa zúčastnili akcie DIA dni, ktorá sa konala na mestskom úrade. Spoločne s mojou spolužiačkou Paulínou Bellovou sme merali hodnoty glykémie a tlak krvi. Ďalší dvaja účastníci, ktorí boli s nami, Adam Peterka a Zuzana Andrejčáková, vykonávali masáže karpálneho tunela a krku. Akcia bola určená dôchodcom, ktorí si k nám prišli overiť svoje hodnoty cukru v krvi alebo zmerať tlak. Adam so Zuzkou mali plné ruky práce, ale ľudia, ktorí k nám prišli, odchádzali spokojní a s úsmevom na tvári. Všetkým sa nám pracovalo  veľmi dobre a bola to pre nás príjemná skúsenosť.

      Gabriela Faconová III.PS

     • POVEDALI SME SI POSLEDNÉ ĎAKUJEM

     • Niečo končí a niečo nové začína. Na dvere klope dospelosť a vy – študenti štvrtého ročníka - ju srdečne vítate. A preto sme sa dňa 6. 5. 2022 s vami rozlúčili. Rozlúčili sme sa s našimi najstaršími - štvrtákmi.

      Vo vzduchu bolo cítiť veľa emócií. Vypočuli sme si krásne klavírne sólo od našej študentky Lízy či vtipnú báseň od Zuzky. Štvrtáci povedali učiteľom posledné ĎAKUJEM a naša pani riaditeľka sa im následne prihovorila a adresovala im povzbudivé slová do života.  Nasledovala už len zábava sprevádzaná hudbou, spevom, ale aj slzami a úsmevom.

      Za ŠP Sára Riegelová, II.ZuA

     • Líder školského parlamentu

     • Máme za sebou ďalšie školenie: Líder školského parlamentu. Tentokrát ho absolvovala Marianna Zahradníková, žiačka II.PSA. Blahoželáme a tešíme sa na jej aktivitu na škole.

     • DEŇ SESTIER

     • Pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier, ktorým je 12. máj, boli vybraní žiaci III.PS triedy našej školy (v spolupráci so ŠP) rozdávať pozdravy pre sestry na jednotlivé pracoviská Liptovskej nemocnice s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu. Pozdravy vytvorili žiaci prvých ročníkov. Sestry boli milo prekvapené a pozdravy ich potešili.

      Sestrám prajeme, aby ich povolanie bolo i naďalej pre nich poslaním, ktoré sprevádza profesionalita, empatia, trpezlivosť a veľké srdce.

      Budeme sa snažiť, aby odkaz Florence Nightingalovej prevzala i naša generácia.

       

      Viktória Cevárová, žiačka III.PS triedy

     • PREVENTÍVNY PROGRAM – ZDRAVÉ ZUBY (ZŠ BOBROVEC)

     • PREVENTÍVNY PROGRAM – ZDRAVÉ ZUBY (ZŠ BOBROVEC)

      S preventívnym programom Zdravé zuby sme opätovne aj tento školský rok zavítali do ZŠ v Bobrovci, kde sme ho realizovali na celom 1. stupni ZŠ.  Na základe toho sme prispôsobili pre jednotlivé ročníky prípravu, pomôcky a pre 4. ročník vytvorili prezentáciu. Program bol rozdelený na štyri edukačné témy:  anatómia zuba, hygiena, patológia – zubný kaz, výživa  a fluoridácia. Neoddeliteľnou súčasťou každého stretnutia bol nácvik čistenia zubov. V závere sme deťom rozdali pracovné listy a Flosspic – zubnú niť.

                                                                                                                                                                  žiačky IV. ZuA

     • Máj, lásky čas

     • Vážení zamestnanci, milí žiaci,


      🌸 MÁJ, LÁSKY ČAS- LÁSKA KVITNE V KAŽDOM VEKU  🌺

      Pomôžte nám v čase od 1.5.-31.5. 2022 premeniť smutné izby a spoločné priestory starkých na veselé jarné lúky. 
       

      Postup je jednoduchý:
      1.) Vyrobte ručne robenú pohľadnicu s neutrálnym oslovením a prianím plným lásky.

      2.) Priložte k nej kvety akéhokoľvek druhu. Vítané sú kvety v črepníku, trvalky, skalničky a iné kvety, o ktoré sa môžu starkí starať a tešiť z nich čo najdlhšie.  Kreatívne kvety vyrobené z papiera, vyšívané, háčkované, medovníčkové či ovocné kytice sú takisto vítané, kreativite sa medze nekladú. 

      3.) Pohľadnicu spolu s kvetmi doneste do krabice ktorá je umiestnená na vrátnici.

      Budeme radi ak sa do výzvy aktívne zapojíte alebo nás podporíte šírením tejto myšlienky a jej zdieľaním aby sa nám podarilo zariadenia pre seniorov zasypať krásnymi pohľadnicami a kvetmi všetkých druhov a rozjasniť tak ich smutné izby. ĎAKUJEME! 

       

                  ŠO SČK , spracovala - Katka Fiačanová III.PS

  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš
   • sekretariatszslm@vuczilina.sk
   • +421 (0) 445522497
   • Vrbická 632, 031 01 Liptovský Mikuláš 03101 Liptovský Mikuláš Slovakia
   • 00607037
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje