• Voľné pracovné miesta

    • Voľné pracovné miesto: Odborný učiteľ v študijnom odbore zubný asistent

     Nástup: 1.9.2020

     Nástupný plat: 915,- € (platové tarify pedagogických zamestnancov)

     Úväzok: plný alebo čiastočný

     Požiadavky na uchádzačov:

     Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v niektorom z nasledovných študijných odborov:

     • zubné lekárstvo
     • „ošetrovateľstvo“ v kombinácii s predchádzajúcim ukončením študijného odboru diplomovaná dentálna hygienička s 2-ročnou odbornou praxou v ambulancii dentálnej hygieny alebo v zubnej ambulancii
     • pedagogika s predchádzajúcim ukončením študijného odboru dentálna hygiena a s 2-ročnou odbornou praxou v ambulancii dentálnej hygieny alebo v zubnej ambulancii

     Podmienky pre zaradenie na osobný pohovor:

     • splnenie vyššie uvedených podmienok,
     • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom,
     • štruktúrovaný profesijný životopis,
     • preukázanie bezúhonnosti (doklad doloží vybratý uchádzač pred podpísaním pracovnej zmluvy),

      

     Žiadosť o zamestnanie, životopis,  pre účely obsadenia pracovného miesta zasielajte na e-mail: szslm@vuczilina.sk do 15.8.2020

  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš
   • sekretariatszslm@vuczilina.sk
   • +421 (0) 445522497
   • Vrbická 632, 031 01 Liptovský Mikuláš
   • 00607037
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje