• Projekt V NOVOM PO NOVOM z grantového programu ŽSK Vráťme šport do škôl

     

    V apríli 2021 bola schválená naša žiadosť na poskytnutie finančných prostriedkov z grantového programu Žilinského samosprávneho kraja s názvom Vráťme šport do škôl. Do grantového programu sme sa zapojili projektom "V novom po novom".

    S pomocou grantu vo výške 2.000 EUR nakúpime športové náčinie a vybavenie do odbornej učebne RRC a telocvične.

    Zakúpené náčinie bude slúžiť na precvičovanie si špecifických cvikov na hodinách rekondično-relaxačných cvičení ako aj na rozvoj kondičných a koordinačných schopností na hodinách telesnej a športovej výchovy. Vďaka novým loptám sa zlepší kvalita prípravy na športových krúžkoch a veríme, že sa to odzrkadlí aj na našich výsledkoch na športových turnajoch. 

    Mgr. Peter Žakarovský

  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš
   • sekretariatszslm@vuczilina.sk
   • +421 (0) 445522497
   • Vrbická 632, 031 01 Liptovský Mikuláš 03101 Liptovský Mikuláš Slovakia
   • 00607037
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje