• Národný projekt "Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety"

    • Národný projekt "Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie

     pre všeobecno-vzdelávacie predmety"

      

     Cieľ projektu: 

     Uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania na základných a stredných školách s využití inovatívnych foriem a metód výučby. 

     Škole zapojením sa do projektu bola zapožičaná didaktická technika: interaktívna tabuľa, označnie učebne, notebook, ktorú škola bude využívať v súlade s cieľom projektu.

      

     Garant projektu:

     Mgr. Petra Húleková

  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš
   • sekretariatszslm@vuczilina.sk
   • +421 (0) 445522497
   • Vrbická 632, 031 01 Liptovský Mikuláš 03101 Liptovský Mikuláš Slovakia
   • 00607037
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje