• Školský rok 2020/2021

     Vážení rodičia a študenti, oznamujeme Vám výsledky voľby zástupcov za rodičov do Rady školy pri Strednej zdravotnícke škole, Komenského 843, Liptovský Mikuláš, ktoré sa konali dňa 25. 9. 2020 na Plenárnom rodičovskom združení. Zvolení sú títo rodičia: Mgr. Magdaléna Fedorková, Jozef Vajdiar a Stepan Kolos. 

      

     Mgr. Martina Lengvarská, predseda Rady školy

      

     Výsledky volieb členov Rady školy pri SZŠ v LM pre volebné obdobie 2020 -2024

     Vážení rodičia a študenti,

     dovoľujem si Vás informovať o zmene niektorých členov Rady školy vzhľadom k blížiacemu sa ukončeniu ich volebného obdobia 2016-2020. Riaditeľka  SZŠ v  Liptovskom Mikuláši, v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 291/2004, zabezpečila voľby členov Rady školy pri Strednej zdravotníckej škole, Komenského 843, Liptovský Mikuláš, s nasledovným výsledkom:

     1. Voľby zástupcov pedagogických zamestnancov sa uskutočnili 05.03.2020. Boli zvolené: Mgr. Martina Lengvarská, MUDr. Mária Plávková.
     2. Voľby zástupcu nepedagogických zamestnancov sa uskutočnili 05.03.2020. Bola zvolená: Zdena Fialová.
     3. Voľby zástupcov rodičov sa uskutočnili 27.09.2019. Boli zvolení: Jozef Vajdiar, Mgr. Alena Bátoryová, Zuzana Jagerská.
     4. Voľby zástupcu žiakov školy sa uskutočnili 09.03.2020. Bola zvolená: Veronika Mliečková – žiačka I. ročníka, študijný odbor: praktická sestra.

     Zvoleným členom Rady školy želáme v novom volebnom období 2020 – 2024 veľa síl.

      

     Zároveň Vám oznamujeme, že termín ustanovujúceho zasadnutia orgánu školskej samosprávy pri Strednej zdravotníckej škole, Komenského 843, Liptovský Mikuláš je na deň 31. marca 2020 zrušený z dôvodu  epidemiologických opatrení.

      

     Mgr. Martina Lengvarská, predseda Rady školy

  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš
   • sekretariatszslm@vuczilina.sk
   • +421 (0) 445522497
   • Vrbická 632, 031 01 Liptovský Mikuláš 03101 Liptovský Mikuláš Slovakia
   • 00607037
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje