• Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

    • Národný projekt

     Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

      

      

     Cieľ projektu:

     Akcelerácia procesu zavádzania elektronizovaných služieb a digitálnych interaktívnych technológií do škôl. 

     Aktívne používanie a lepšia dostupnosť digitálnych technológií.

     Rozšírenie ponuky digitálnych obsahov vytváraných na báze a v súlade so ŠVP.

      

     Škole zapojením sa do projektu boli zapožičané: 2 interaktívne tabule, 2 notebooky a 2 dataprojektory.

     Didaktickú techniku škola bude využívať v súlade s cieľmi projektu.

      

     Garant projektu:

     Mgr. Dana Kronfráterová

  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš
   • sekretariatszslm@vuczilina.sk
   • +421 (0) 445522497
   • Vrbická 632, 031 01 Liptovský Mikuláš 03101 Liptovský Mikuláš Slovakia
   • 00607037
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje