• Školský psychológ

     Školská psychologička: Mgr. Iveta Jančušková

     Konzultácie: Denne (podľa dohody)

     Kancelária: č. 315 (tretie poschodie)

     Kontakt: 0905 632 667 / i.jancuskova@szslm.sk

      

     • Pre žiakov v prípade potreby, kedykoľvek počas pracovných dní.
     • Pre rodičov po predchádzajúcom, najlepšie telefonickom, dohovore.
     • Pre pedagógov v prípade potreby kedykoľvek.

       

     Môžete ma vyhľadať, kedykoľvek budete potrebovať....napríklad, ak:

     • máte problémy v škole s učením;
     • máte problémy so sústredením;
     • potrebujete podporu a pomoc pri riešení osobných problémov;
     • chcete sami seba lepšie spoznať, svoje silné a slabé stránky;
     • sa potrebujete o niečom porozprávať a neviete, komu sa zveriť;
     • máte problémy vo vzťahoch so spolužiakmi, s rodičmi či s učiteľom a chceli by ste sa poradiť, hľadať možnosti, ako tieto vzťahy zlepšiť;
     • vás trápi strach zo skúšania, tréma;
     • sa rozhodujete o vašom budúcom povolaní a neviete, ktorú školu si zvoliť;
     • vášho blízkeho trápi nejaký problém, vy mu chcete pomôcť, ale neviete ako;
     • sa ocitnete v krízovej životnej situácii alebo v situácii, v ktorej si neviete dať rady.

      

      

     Pri poskytovaní psychologických služieb žiakom, učiteľom, rodičom, vedeniu školy či iným pracovníkom, ktorí sa podieľajú na výchove a vzdelávaní, sa školská psychologička riadi etickým kódexom  práce psychológa, ako aj etickým kódexom práce školského psychológa.

      

  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš
   • sekretariatszslm@vuczilina.sk
   • +421 (0) 445522497
   • Vrbická 632, 031 01 Liptovský Mikuláš 03101 Liptovský Mikuláš Slovakia
   • 00607037
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje