• Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

    • Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť 

     Projekt spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

      

     OECD PISA: Žiaci SZŠ sa zúčastnia testovania medzinárodnej štúdie OECD PISA 2015. 

     Projekt realizuje NÚCEM z Operačného programu Vzdelávanie s finančnou podporu ESF.

      

     Koordinátor projektu: Mgr. Petra Húleková

  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš
   • sekretariatszslm@vuczilina.sk
   • +421 (0) 445522497
   • Vrbická 632, 031 01 Liptovský Mikuláš 03101 Liptovský Mikuláš Slovakia
   • 00607037
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje