• Valentínska pošta

      

      

     „Začni písať svoj rok 2022 alebo nový rok so ŽŠR“

      

     Naša ŽŠR sa zapojila do aktivity RMŽK zameranej na otvorenie nového roka 2022 na pôde školy. Aktivita sa konala pod záštitou pani županky Veroniky Jurinovej.

     Keďže nám epidemiologická situácia neumožnila osobné stretnutie s programom pre celú školu, vymysleli sme to trošku inak. V priebehu týždňa mohli všetci pedagógovia, zamestnanci, žiaci písať svoje želania na nástenku v átriu školy. V pondelok 17. 1. 2022 sa privítanie v novom roku uskutočnilo cez školský rozhlas. Po vysielaní sa rozdali všetkým perá s motivačnou myšlienkou. Perá boli financované z dotácie MŠVVaŠ SR, za čo ďakujeme.

     Na záver nám dovoľte všetkým popriať šťastný nový rok 2022. Nech rozdávame radosť v škole, v rodinách, zdravotníckych zariadeniach a máme sa fajn.

      

     „Daj každému dňu šancu, aby bol najkrajším. Nikdy sa nevzdávaj. Každý deň máš šancu niečo zmeniť a byť lepším. Staň sa tým, kým chceš byť ty. Uskutočňuj krásu svojich snov. Rob svoje okolie krajším a teš sa z neho. Život je krásny, tak ho ži. Keď niečo chceš, začni tým najťažším a dosiahneš to. Každý deň máš šancu začať znova“.

      

     Za ŽŠR Daniela, Michal, Margaréta, Natália, Sofia

      

      

     Zbierka pre útulok Očami psa

     Pandémia koronavírusu postihla aj útulky. Aby malí havkáči netrpeli jej dopadmi, žiacka školská rada zorganizovala predvianočnú zbierku pre útulok Očami psa. Žiaci aj zamestnanci školy prispeli do zbierky granulami, psími hračkami, konzervami, dekami a pod. Zbierku odovzdali 9. decembra 2021 priamo v mikulášskom útulku žiaci z II.PSB triedy. Ďakujeme, že aj v tomto náročnom období nezabúdate na tých, ktorí potrebujú našu pomoc.

      

      

                                                                                                                                              Vaša ŽŠR 

      

      

     Imatrikulácie 2021 „Inak ako kedysi“

      

     Začiatkom novembra sa konali imatrikulácie, teda oficiálne začlenenie prvákov do nášho zdravotníckeho cechu. Vybraní žiaci z  III. PS, III. M a III. ZuA si pre našich prvákov pripravili niekoľko zaujímavých úloh. Samozrejme za prísnych epidemiologických pravidiel.

     Na mladých tvárach prváčikov svietili spokojné úsmevy, čo naznačovalo, že sa im pripravený program páčil. Triedy sa nedali zahanbiť, úlohy splnili na výbornú. Sľúbili poslušnosť i zodpovednosť. A nezabudli sme privítať i našich nových učiteľov.

     Spoločne sme strávili pekné chvíle a navzájom si želáme veľa zdravia, úspechov, radosti na našej „zdravotke“.

      

      

     „Pani Jeseň“ na zdravotke

      

                 Keď sa povie jeseň, každému z nás napadne asi niečo iné. Niekto si predstaví krásnu farebnú jesennú prechádzku v prírode, niekto zber úrody, niekomu sa vynárajú spomienky na svojich blízkych. A pre našich žiakov to bola výzva na jesennú výzdobu tried.

     Do súťaže sa zapojili prvé a druhé ročníky. A veru ani učiteľom nechýbala tvorivosť pri skrášľovaní kabinetov, či chodieb školy.

     Dňa 27. 10. 2021 prešla hodnotiaca komisia, tvorená učiteľmi i žiakmi, jednotlivými triedami a vyhodnotila jesennú výzdobu tried. Všetky zúčastnené triedy sa snažili vyzdobiť svoje triedy čo najkrajšie a ich snaha potešila všetkých, ktorí v triedach učili.

     Víťazom sa však mohla stať len jedna trieda a tou bola II.ZuA. Odmenou im bola torta a diplom. Ostatné triedy boli odmenené pochvalou a cukríkmi. Ďakujeme Občianskemu združeniu SZŠ za finančnú pomoc.

     Ďakujeme všetkým, ktorí vyzdobili našu školu jesennými farbami, a tým potešili myseľ, povzbudili náladu a pripomenuli i vďačnosť za zemské dary.

     Za ŽŠR Daniela Tajátová

      

     Lídri Žiackych školských rád sa školili...

     My, Marianna Zahradníková a Alica Hatalová, žiačky II.PSA sme sa v dňoch 27. 9 -  29. 9. 2021 zúčastnili školenia lídrov žiackych školských rád. Školenie sa uskutočnilo v Penzióne pod Oblazom v Terchovej. Obklopovalo nás naozaj krásne prostredie, ale krajšie boli zážitky, ktoré sme si tam nazbierali a nebolo ich málo. Odniesli sme si veľa skúseností a hŕbu dobrých nápadov, ktoré sa budeme snažiť čo najskôr, samozrejme ak to situácia dovolí, zrealizovať v našej škole.  Veľkú inšpiráciu sme si zobrali z iných škôl, práve vďaka nim a vďaka úžasným lektorom sme si uvedomili, čo je potrebné zlepšiť. Množstvo blokov prinieslo množstvo zaujímavých tém.  Veľká časť bola venovaná komunikácii, spôsobu kladenia otázok, ako rozlíšiť kritiku od spätnej väzby alebo aj tomu, ako by mala žiacka školská rada vyzerať, čo sa týka povahového zloženia žiakov, ako sa správať k jednotlivým členom ŽSR, ako si presadiť svoj návrh a mnoho ďalších tém. Sme vďačné za túto skúsenosť a budeme sa snažiť z nej vyťažiť čo najviac.

     Marianna Zahradníková a Alica Hatalová, žiačky II.PSA

      

      

     Rok dobrovoľníctva 2021 - online

     Žilinský samosprávny kraj ohlásil Rok dobrovoľníctva 2021. Cieľom je rozvoj dobrovoľnej a komunitnej činnosti mládeže i dospelých v Žilinskom kraji. Rok dobrovoľníctva  bude trvať do februára 2022. Dobrovoľnícke aktivity bude koordinovať Sekcia pre mládež ŽSK.

     ,,Úloha dobrovoľníkov v našej spoločnosti je nenahraditeľná. Mnohí dnes stoja i v prvej línii a pomáhajú v testovacích a očkovacích centrách, donášajú potraviny ľuďom, ktorí sa ocitli v karanténe, pomáhajú baliť ochranné pomôcky... Teraz v čase pandémie ochorenia COVID-19 sa ukázalo, aká je dôležitá systematická práca s dobrovoľníkmi. Projektom Rok dobrovoľníctva chceme dať ľuďom príležitosť sa zapojiť do nových aktivít, povzbudiť ich ku komunitnej práci a podporiť ich v tejto záslužnej činnosti," vysvetlila predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.

     Dňa 21. 9. 2021 sme sa ako žiačky SZŠ Liptovský Mikuláš zúčastnili online info dňa o dobrovoľníctve. Boli s nami i pani učiteľky Helena Straková a Daniela Tajátová. Spolu sme vytvorili dobrý tím. Rok dobrovoľníctva nás namotivoval k tomu, aby sme sa zapojili do tohto zaujímavého programu.
     V duchu pomáhať ľuďom sa na našej škole podarilo otvoriť krúžok, v ktorom sa žiaci budú môcť venovať dobrovoľníckej činnosti a zapájať sa do rôznych aktivít v rámci dobrovoľníctva.
     Dúfame, že sme vám nasadili “chrobáka” do hlavy a táto téma sa ešte viac dostane do povedomia mladých ľudí.
     Dobrovoľníctvo je predsa skvelý spôsob, ako pomôcť ľudom, ktorí to potrebujú. Robíme to úplne nezištne, bez nároku na odmenu. Úsmev na tvári človeka, ktorý potreboval pomoc, je tá najkrajšia odmena.

      

     Zuzana Naništová II.PSB

      

     Festival ľudskosti mladých ľudí 2021

     V dňoch 15.6.2021 a 17.6.2021 sme sa ako žiačky Strednej zdravotníckej školy v Liptovskom Mikuláši zúčastnili Festivalu ľudskosti mladých ľudí. Podujatie prebiehalo pod záštitou Rady mládeže Žilinského kraja a predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja, Eriky Jurinovej. Tento festival bol pre nás veľkou príležitosťou. Príležitosťou aspoň nejakým spôsobom prejaviť ľudskosť, pomôcť druhým a hlavne vyčariť úsmev na utrápenej tvári, ktorá doslova čaká na zázrak.

     Vybrali sme si dobrovoľnícku činnosť, ktorou sme aspoň trochu pomohli ľuďom bez domova. Spríjemnili sme im dlhé chvíle a každého, kto sa prišiel najesť do Slovenského červeného kríža v Liptovskom Mikuláši, sme obdarili malým darčekom. Bola to čokoládová ruža, ktorou sme prejavili kúsok súcitu a poukázali na to, že aj v tých najhorších chvíľach je tu vždy niekto, kto rád pomôže.

     Táto akcia otvorila oči aj nám. Uvedomili sme si, že povolanie, ktoré sme si vybrali zahŕňa viac, ako sa zdá. Ale aj napriek tomu sme odhodlané pomáhať ľuďom a prejavovať spomínanú ľudskosť každý jeden deň. Týmto by sme sa chceli poďakovať za úžasnú skúsenosť do života, a veríme, že ich bude ešte mnoho.

     Zuzana Naništová, I.PSB

     Fotografie nájdete vo fotogalérii.

      

     Prvý ročník máme aj my za sebou!   

     Tohtoročný EkoKvíz bol prvý ročník tohto podujatia. Cieľom podujatia bolo vzdelávať sa v environmentálnych témach hravou formou a prispieť k zmene správania sa v oblasti ekológie. Kvíz prebiehal v on-line priestore od 22. 4. 2021 do 21. 5. 2021.

     Aj my, študentky zo „zdravotky“, sme sa do tohto kvízu zapojili. A to konkrétne Timea Debnárová z I.PSB a Tereza Šuligová z III.M. Celkovo hodnotíme tento kvíz veľmi pozitívne. Hoci sme niektoré veci vedeli, získali sme sa aj nové a zaujímavé informácie. Veľa z nich je veľmi znepokojujúcich. Hlavne, čo sa týka plastov a prírody.

     Sme rady, že sme sa do EkoKvízu zapojili. Myslime ekologicky!

                                                                                                          Šuligová, Debnárová

     Fotografie nájdete vo fotogalérii.

      

      

     Vyhodnotenie súťaže „Jarná výzdoba tried“

     Žiacka školská rada pri SZŠ vyhlásila jarnú súťaž, ktorá trvala od 7. 4. 2021 do 28. 4. 2021. Bola určená pre žiakov prvých a druhých ročníkov. Niektoré triedy boli vyzdobené veľmi pekne, iné tomu nevenovali veľa času a pozornosti.

     Hodnotiaca komisia mala zástupcov z radov učiteľov i žiakov. Zodpovedne navštívila všetky prvácke i druhácke triedy a vybrala víťaznú triedu. Stala sa ňou trieda II. ZuA.

     Žiaci z II.ZuA získali za najkrajšiu jarnú výzdobu diplom a sladkú odmenu v podobe „fajnučkej“ torty.

     Víťaznej triede srdečne blahoželáme. Veríme, že si naše nové školské priestory budeme vážiť a skrášľovať i naďalej.

     Vaša ŽŠR

     Fotografie nájdete vo fotogalérii.

      

      

      

      

     Žiacke školské rady na online stretnutí s RMŽK

     Dňa 12. februára 2021 sa o 19:00 hod. uskutočnilo prvé online stretnutie zástupcov žiackych školských rád stredných škôl zo Žilinského kraja. Stretnutie prebiehalo v kreatívnom duchu a ani jeden študent sa tam nenudil. Stretnutie pozostávalo z úvodu, kde sme sa všetci zoznámili, čo bolo veľmi príjemné. Neskôr sme absolvovali aj nejaké kvízy a zasúťažili sme si. Bola možnosť podeliť sa s aktivitami, ktoré žiacke školské rady realizujú počas online vzdelávania. Nápady boli veľmi zaujímavé a inšpiratívne.

     Ďalej RMŽK informovala, čo ponúka žiackym školským radám v rámci mentorského a vzdelávacieho sprevádzania. V rámci spolupráce s Odborom školstva športu ŽSK účastníkom bola predstavená nová webová stránka www.mojastredna.sk. Pozrite si ju i Vy!

     Stretnutie bolo plné skvelých nápadov a dobrej atmosféry. Určite je skvelé sa aktívne zapájať do takýchto činností, rozvíjame seba a ešte sa pri tom aj zabavíme.

     Martina Michálková, I.PSB

      

      

     Zdravoťáci myslia na svojich učiteľov

      

      

     Pozdrav osobnosti

     Žiacka školská rada sa zapojila do zaujímavej akcie s názvom „Olympiáda žiackych školských rád stredných škôl Žilinského kraja 2020“. Po zvážení súčasných možností sme si vybrali aktivitu s názvom Žiacka školská rada pozdravuje osobnosť. A tak žiačky IV. Z triedy, Daniela Červeňová a Simona Nepšinská, urobili pekný pozdrav pani riaditeľke SČK v Liptovskom Mikuláši, Mgr. Marike Kubíkovej. Sami zhodnoťte, či sa vydaril. Pozdrav bola osobne odovzdať pani učiteľka Daniela Tajátová a žiačka IV. Z triedy, Natália Klepáčová. Bolo to veľmi pekné stretnutie, obohacujúce pre obidve strany. Tešíme sa, že snáď i niečo vyhráme!

     Vaša ŽŠR

     Fotografie nájdete vo fotogalérii.

      

      

     Zbierka pre útulok Očami psa

     Pandémia koronavírusu postihla celú spoločnosť, aj útulky. Aby malí havkáči netrpeli jej dopadmi, žiacka školská rada pri príležitosti Svetového dňa zvierat zorganizovala zbierku pre útulok Očami psa. Žiaci aj zamestnanci školy prispeli do zbierky granulami, psími hračkami, konzervami, dekami a pod. Zbierku odovzdala 23. októbra 2020 priamo v mikulášskom útulku pani učiteľka Daniela Tajátová a členka žiackej školskej rady Marianna Záhradníková z I. PSA. Ďakujeme, že aj v tomto náročnom období nezabúdate na tých, ktorí potrebujú našu pomoc.

     Vaša ŽŠR

     Fotografie nájdete vo fotogalérii.

      

      

      

      

     ŽŠR nezaháľa ani počas koronakrízy

     Medzinárodný deň sestier, ktorý sa na celom svete slávi 12. mája, je pripomienkou dňa narodenia zakladateľky moderného ošetrovateľstva Florence Nightingaleovej.

     Tento významný sviatok sme si pripomenuli i my, žiaci a zamestnanci Strednej zdravotníckej školy v Liptovskom Mikuláši. Žiaci pre zdravotné sestry vyrobili pozdrav, ktorý im je sprostredkovaný elektronickou formou.

     Touto cestou by sme Vám, milé sestry, laborantky, laboranti, techničky, technici, fyzioterapeutky, fyzioterapeuti, zdravotnícke asistentky, zdravotnícki asistenti, sanitárky a sanitári, popriali k Vášmu dňu všetko najlepšie. Ďakujeme za všetko krásne a potrebné, čo každý deň pre svojich pacientov robíte, ďakujeme za Vašu silu a námahu, ktorú vkladáte do práce, za odvahu a entuziazmus, s ktorými zvládate často veľmi náročné situácie, za veľké srdce, ktoré riadi prácu Vašich rúk, i za dobrú spoluprácu so SZŠ v Liptovskom Mikuláši.

      

     Váš dotyk lieči a Váš úsmev pomáha. Ste srdcom našej zdravotnej starostlivosti a my sme vďační, že Vás máme

      

     Fašiangy na našej škole

     Dňa 10.2.2020 sme si na našej Strednej zdravotníckej škole pripomenuli jednu z ďalších ľudových tradícií. Minulý týždeň to bol deň kroja, kedy žiaci aj učitelia prišli v našich tradičných krojoch. Dnes sme si naše tradície pripomenuli fašiangami. Žiaci aj učitelia začali týždeň pestro, a to rovno v maskách. Všetci sme sa zúčastnili prednášky, ktorú si pripravil pán učiteľ Mgr. Peter Gustáv Hrbatý v maske žabiaka. Dozvedeli sme sa viac o tradíciách, ktoré sa konali počas fašiangov, všeličo o maskách, pochovávaní basy... Okrem poučnej prednášky sme mali možnosť pozrieť si aj kostýmy našich spolužiakov a učiteľov. Boli oblečení v kostýme Kleopatry, čerta, strigy, farmárky, mníšky či žabieho princa. U žiakov sme mali možnosť všímať si ich kreativitu či maliarske schopnosti, ktorými na svojich tvárach vytvorili maliarske diela. Na prvom poschodí sa nachádzal aj fotokútik, kde si žiaci mohli vytvoriť spomienkové fotografie na túto vzácnu príležitosť. Všetko pokračovalo aj v triedach, kde ošetrovateľstvo vyučoval čert, psychológiu mníška, dejepis žabí princ. A mali aj svojich poslucháčov: princezné, prasiatka, mackov, indiánov, mačičky... Po škole sa prechádzala záhradníčka aj Pipi dlhá pančucha, Pat a Mat boli pripravení čo-to opraviť. Na koniec by som chcela poďakovať Žiackej školskej rade za ich kreativitu a zmysel vytvoriť pre nás ostatných spolužiakov spestrenie vyučovacieho procesu. Tak isto chcem poďakovať aj naším učiteľom, nepedagogickým pracovníkom, ktorí nám to všetko umožnili a pomohli pripraviť. Počas tohto dňa sa konala aj súťaž o najlepšie „zamaskovanú“ triedu. Vyhrali žiaci I.PS a I.ZuA. Ako odmenu dostali šišky od starej mamy, ktorá ich s láskou piekla celú nedeľu (ďakujeme).  Bol to skvelý deň a všetkým sa páčil. Ďakujemééééééééé!!!

     Barbora Čanecká IV.Z

     Fotografie nájdete vo fotogalérii.

  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš
   • sekretariatszslm@vuczilina.sk
   • +421 (0) 445522497
   • Vrbická 632, 031 01 Liptovský Mikuláš 03101 Liptovský Mikuláš Slovakia
   • 00607037
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje