• Vianočné balíčky

     Predvianočné obdobie sa na našej škole každoročne nesie v duchu dobročinnosti a charitatívnych akcií zo strany žiakov.

     Na základe výzvy v podobe pútavého letáku, ktorý vyrobila Katarína Fiačanová (III.PS) a priestoru na zbieranie potravín a všakovakých dobrôt sa nám podarilo pripraviť pekné vianočné balíčky pre klientov v Zariadení pre seniorov SČK v Liptovskom Hrádku a tiež potravinovú zbierku ŠO SČK pre ľudí v núdzi v Liptovskom Mikuláši. V tejto akcii nás podporili aj zamestnanci Okresného súdu v L. Mikuláši, ktorí darovali pre týchto ľudí plné tašky potravín a vianočných pozorností, za čo im veľmi pekne ďakujeme.

     V piatok 10. 12. 2021 sme vianočné balíčky a potraviny osobne odovzdali p. riaditeľke SČK Liptov, Mgr. Marike Kubíkovej. Za našu ŠO SČK popriala všetkým zamestnancom SČK krásne prežitie Vianoc Alexandra Vyšná z II.PSB a predsedníčka ŠO SČK.

     Ďakujeme všetkým sponzorom za finančnú podporu, za potraviny, darčeky a za ochotu pomáhať ľuďom, ktorí to potrebujú.

     PhDr. Helena Straková

      

     Zbierka pre Úniu nevidiacich s názvom:

     „Chceme byť očami nevidiacich.“

      

          V septembri sme vyhlásili školskú zbierku pre slabozrakých a nevidiacich v Liptovskom Mikuláši so stacionárnou pokladničkou na prízemí školy. Chceli sme podnietiť našich žiakov k spolupráci s Úniou nevidiacich a slabozrakých priamo v Liptovskom Mikuláši, s ktorou chceme spolupracovať aj naďalej.    

          Plánovali sme na jeseň aj nejaké aktivity, napr. práca s vodiacim psom, bielou palicou a iné, podľa záujmu a dohody, ale epidemická situácia nám tieto aktivity nedovolila realizovať. Presunuli sme ich na jarné obdobie, kedy sa, snáď, zlepšia podmienky a budeme sa môcť stretnúť osobne s členmi únie.

     Do začiatku decembra 2021 sme vyzbierali aj so sponzorským príspevkom od dobrých a ochotných ľudí z RK spolu 200 €.

      

     Teším sa na ďalšiu spoluprácu a ďakujem všetkým za podporu.

      

     Za ŠO SČK - koordinátor: PhDr. Helena Straková

      

     Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

      

     V období pred Vianocami sa naši žiaci ochotne zapájajú do rôznych zbierok a výziev aj v rámci ŠO SČK a dobrovoľníctva.

     Tak tomu bolo aj teraz z iniciatívy žiačok z III.PS: Kataríny Fiačanovej, Veroniky Mliečkovej, Moniky Sýkorovej, ktoré túto celoslovenskú výzvu organizovali a podnietili k dobročinnosti svojich spolužiakov.

     Do 4. ročníka výzvy a zbierky, ktorá má veľké srdce a dušu a poteší našich seniorov, sa po registrácii a v krátkom čase od 23. 11. – 26. 11. 2021 zapojilo viac žiakov a tried a pripravili krabice podľa pokynov tak, aby dodržali všetky protiepidemické opatrenia.

     Zapojili sa triedy: III.PS , II.PSA, II.ZuA – Kristián Kaprál ako jednotlivec, II.M a I.PSA  a PhDr. Helena Straková.

      „Krabičky plné lásky“ v počte 14 ks si prevzala p. Iveta Kollárová ako kontaktná osoba v Liptovskom Mikuláši. Zo zbierky sme zhotovili fotografie, ktoré nájdete vo fotogalérii školy.

     Ďakujem za ochotu a ústretovosť plnú dobroty a lásky...je skvelé vidieť našich žiakov „ v akcii“. Ešte raz vďaka!

     Spracovala a organizovala: PhDr. Helena Straková

      

     Študentská kvapka krvi 2021

      

     Slovenský Červený kríž vyzýva tak, ako každý rok na darovanie krvi zvlášť v tomto období pandémie Covid 19. Tento rok je kampaň inšpirovaná slovami piesne od Zuzany Smatanovej a vyzýva k darovaniu krvi myšlienkou z jej piesne: „Podaj mi ruku, chcem mať kontakt so životom.“ Študentská kvapka krvi tento rok začala 18. októbra a končila 19. novembra 2021. Kampaň organizuje Slovenský Červený kríž v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR a hematologicko-transfúznymi oddeleniami nemocníc.

     Počas roka je verejnosť a hlavne mladí ľudia povzbudzovaní k bezpríspevkovému  darovaniu krvi.

     Aj z radov našich žiakov bola ochota darovať krv. Viacerí ju však po predtransfúznom vyšetrení.darovať nemohli. Možno to vyjde druhýkrát.

     Teraz na jeseň darovali krv: Stanislava Švorcová, Jaroslav Líška, Tarabová Karin, Blašková Peťa, Tarabová Liliana, Podhorská Katarína a Jurčíková Natália.

     Stašová Ema a Babalová Kristína – nemohli po predtransfúznom vyšetrení krv darovať, ale  ich ochota sa cení.

     Všetkým ochotným žiakom – darcom –  patrí veľké poďakovanie za chorých a odkázaných na túto vzácnu tekutinu a tiež povzbudzujem všetkých žiakov – prvodarcov k odvahe darovať krv.

     Spracovala: PhDr. Helena Straková

      

     Zbierka - Hodina deťom

          

     Hodina deťom je celoročná zbierka na podporu projektov pomáhajúcim deťom a mladým ľuďom na celom Slovensku. Každý rok prepájame tých, ktorí pomoc potrebujú a tých, ktorí ju môžu a chcú poskytnúť. Tento rok je zbierka zameraná na jednočlenné rodiny – osamelé matky s deťmi.

     Žiaci našej SZŠ sa  zúčastnili zbierky Hodina deťom v rámci Nadácie pre deti Slovenska vo štvrtok 21. 10. 2021.

     Zúčastnilo sa jej 10 žiakov prvých a druhých ročníkov.

      

     1.skupina: II.PSA:    Králová Ema, Makáčeková Timea – výnos 68,29 €

     2.skupina: I.PSA:    Lašáková Nikola, Štetková Adela – výnos 49,15 €

     3. skupina : I.ZuA:    Žilincová Lucia, Dorčiaková Miroslava – výnos 121,14 €

     4. skupina: II.M:    Krajči Dávid, Krajči Samuel – výnos 103,02 €

      5.skupina: I.PSB:     Sokolová Rúth Lucia, Stanová Ema – výnos 236,23 €

     Celkový výnos zbierky 577,83 €

     Zbierku sme vykonávali na pešej zóne v meste LM, STOP SHOP po vybavení povolenia a RGB.

     Koordinátor kampane a zbierky:   PhDr. Straková Helena

      

     Potravinová zbierka SČK 14. 10. 2021

               

     Kaufland Slovenská republika a Slovenský Červený kríž spojili svoje sily a prostredníctvom spoločného projektu  „Pomáhame potravinami“ organizujú každoročne v októbri celoslovenskú zbierku potravín.

     Keďže obe spoločnosti majú svoje zastúpenie po celom území Slovenska, potraviny smerujú k ľuďom priamo v jednotlivých regiónoch. Potraviny dostanú najmä mnohopočetné rodiny s deťmi, sociálne slabší občania, seniori, ľudia v núdzi.

     Aj naši 4 žiaci sa zúčastnili tohto projektu v spolupráci s SČK Liptov a p. riaditeľkou Mgr. Marikou Kubíkovou v KAUFLANDE v L. Mikuláši.

     Boli to žiaci v dvoch službách:

     1. Turčiaková Barbora  II.PSA

     2. Kúkolová Nikola  II.PSA

     3. Dudášiková Sofia Anna II.PSB

     4. Hyben Matúš II.ZuA

     Vďaka za ochotu a podporu pre ľudí v núdzi a rodiny odkázané na našu pomoc.

      

     Spracovala: PhDr. Helena Straková

      

     Zbierka „Dni nezábudiek“  

                

     V dňoch 7. – 8. 10. 2021 sme v spolupráci s Ligou za duševné zdravie vykonávali zbierku v uliciach mesta Liptovský Mikuláš. Zbierka „Dni nezábudiek“  slúži na:

     • podporu rozvoja siete starostlivosti o ľudí s duševnými ochoreniami a ich sociálneho začlenenia;
     • podporu linky dôvery Nezábudka s 24 hodinovým pôsobením;
     • podporu zriadenia komunitných zariadení na zmysluplné a tvorivé trávenie voľného času pre ľudí s problémami duševného zdravia;
     • podporu programov vzdelávania a osvety verejnosti v otázkach duševného zdravia a destigmatizácie duševných ochorení;
     • podporu sociálnej inklúzie klientov psychiatrických služieb a ich rodinných príslušníkov.

      

     Zbierky „Dni nezábudiek“ sa zúčastnilo 8 študentov:

      

     7. 10. 2021:

     1. skupina: II.ZuA: Poláčková Margaréta, Madleňáková Tamara, výnos – 120,60 €,           

     2. skupina: II.M: Glončák Adam, Celengová Karin, výnos – 20,65 €,           

      

     8. 10. 2021:

     3. skupina: II.PSB: Naništová Zuzana, Hynková Vesna, výnos – 69,09 €,                  

     4. skupina: II.PSA: Zádielska Timea, Vyšná Dominika, výnos – 156,90 €.

               

     Koordinátorka zbierky, PhDr. Helena Straková, vložila cez  Poštovú banku na účet Ligy za duševné zdravie celkovú sumu  367,24 €.

      

      

  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš
   • sekretariatszslm@vuczilina.sk
   • +421 (0) 445522497
   • Vrbická 632, 031 01 Liptovský Mikuláš 03101 Liptovský Mikuláš Slovakia
   • 00607037
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje