• Župná kalokagatia 2021

      

     Dátum konania: 17. 9. 2021

     Miesto konania: Spojená škola, Rosinská 4, Žilina

      

     Na rozdiel od ostatných ročníkov sa teraz regionálne kolá konali v Žiline. Školy z regiónu Horné Považie a Turiec štartovali v doobedných hodinách. Ostatných 12 tímov z Liptova, Oravy a Kysúc štartovali v poobednom termíne od 12.45hod.

      

     Žrebom sme boli umiestnení na štartovej listine ako tretí v poradí. Súťažilo sa tradične v päťčlenných družstvách na trati dlhej 3km. Žiaci na tejto trati absolvovali streľbu zo vzduchovky, prehup lanom, hod granátom na presnosť a niekoľko stanovísk s vedomostnými úlohami.  

      

     V celkovom poradí nášho kola súťaže sme sa umiestnili na 12. mieste so slabším bežeckým časom (z dôvodu poblúdenia na trati). Strata vo vedomostných úlohách bola na úrovni 6. miesta. Do finálového kola, ktoré sa bude konať 24. 9. 2021, postúpili prvé tri školy z obidvoch nominačných pretekov + minuloročný víťaz Bilingválne gymnázium T. Rúžičku, Žilina. 

      

     Súpiska:

     • Blažeková Naneta III.ZuA
     • Klobušiaková Lenka III.M
     • Náhlovská Natália III.M
     • Kelovský Adam III.M
     • Ptačinová Adriána II.M

      

     S pozdravom

     Peter Žakarovský
       
  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš
   • sekretariatszslm@vuczilina.sk
   • +421 (0) 445522497
   • Vrbická 632, 031 01 Liptovský Mikuláš 03101 Liptovský Mikuláš Slovakia
   • 00607037
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje