• Fit senior

    •  

     FIT SENIOR

     V rámci projektu FIT SENIOR žiaci Strednej zdravotníckej školy odboru MASÉR s podporou nadácie Tesco pripravia pre seniorov nášho mesta bloky edukačných hodín zameraných na zdravotné cvičenia, severskú chôdzu, relaxačné masáže a rehabilitáciu. Cieľom projektu je poskytnúť seniorom možnosť aktívneho trávenia voľného času t.j. aktivity budú smerovať k zlepšeniu ich zdravia a skvalitnenia života. Projekt podporí vnímavosť žiakov ako aj celej verejnosti na potreby seniorov.

      

      

      

  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš
   • sekretariatszslm@vuczilina.sk
   • +421 (0) 445522497
   • Vrbická 632, 031 01 Liptovský Mikuláš 03101 Liptovský Mikuláš Slovakia
   • 00607037
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje