• Prezentácia: Extremizmus.pptx

    Paracetamolová výzva: PARACETAMOLOVa_VYZVA.docx

    Prezentácia: Agresivita_v_skole.pptx

     

     

    Kriminalita v IT priestore

    Kyberšikana, tiež kybernetická šikana, počítačová šikana, online prenasledovanie je druh šikany, ktorý je realizovaný prostredníctvom technológií, napríklad informačných a komunikačných, internetu, mobilného telefónu. Prebieha vo virtuálnom svete pomocou e-mailu, SMS správ, blogov, sociálnych sietí. Kyberšikanovanie je jedným z najviac častých negatívnych javov na internete. S rýchlym vývojom moderných technológií sa aj časť šikanovania presunula do virtuálneho sveta. Anonymita často priťahuje agresorov, cítia sa tým chránení používaním falošných kont, pseudonymov, prezývok. Je to závažnejšie ako normálna šikana, lebo obeť nemôže pred ňou uniknúť.

     

     

    V mesiaci február sa prvé ročníky našej školy zúčastnili informačno – preventívnej, interaktívnej aktivity Kyberšikana v online priestore, ktorú v spolupráci so školským preventistom realizovalo CPPPaP v Liptovskom Mikuláši. Vaše skúsenosti s kyberšikanou detí a dospievajúcich môžete uviesť pri vyplnení dotazníka, čím sa zapojíte do celoslovenského výskumu v oblasti kriminality v IT priestore.     

    Vyplniť dotazník: www.survivo.com

     

    Obchodovanie s ľuďmi

    Chceš ísť na brigádu do zahraničia, zmeniť svoj život a svoju finančnú situáciu? Obchodovanie s ľuďmi sa radí medzi trojicu najvýhodnejších nelegálnych obchodov na svete. Aby ste sa nestali obeťou a vyhli sa rizikám akéhokoľvek zneužívania, dobre sa na cestu do zahraničia pripravte.
     
    PhDr. Jana Debnárová
    Koordinátor prevencie

     

     Knižnica prevencie kriminality

    V nasledujúcom linku nájdete slovenskú verziu správy, ktorú pripravil Richard Kuchta s kolegami zo Strong Cities Network a výsledky ktorej prezentoval Richard Kuchta na októbrovej konferencii v Bratislave:

    https://www.isdglobal.org/wp-content/uploads/2022/01/Extre%CC%81mizmus-v-online-priestore-na-Slovensku.pdf

     

    Kampaň červené stužky - poďakovanie

     

    dovoľujeme si Vám poďakovať za Vaše aktivity pre pätnásty ročník kampane Červené stužky 2021, ktorú organizovalo Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (v rámci rozvojového projektu Zdravie a bezpečnosť v školách 2021), Okresného úradu - odboru školstva v Žiline, mesta Žiliny a pod záštitou Kancelárie WHO na Slovensku. 

    PhDr. Anna Poláčková
    za kampaň Červené stužky

     

    Extrémizmus v kontexte ľudských práv

     

    Na slovo „extrémizmus“ narážame v poslednom čase doslova na každom kroku: v titulkoch mediálnych správ, v analýzach expertov i v postrehoch komentátorov, vo vyjadreniach politikov i občianskych aktivistov. Hemží sa na sociálnych sieťach, skloňuje sa v kaviarňach, pohostinstvách a neraz aj pri rodinných stoloch.

    V mesiaci november sa tretie ročníky zúčastnili prednášky o extrémizme, ktorú v spolupráci s PhDr. Janou Debnárovou viedla policajtka OR PZ kpt. JUDr. Anna Poljaková. Oboznámila nás s tým, čo je to extrémizmus, ako sa prejavuje a aké sú jeho charakteristické znaky.  Pojem extrémizmus je v predstavách ľudí spájaný hlavne s  násilím a agresivitou, netoleranciou a nenávisťou, s rasizmom, nacionalizmom, xenofóbiou, presvedčením o nadradenosti bielej rasy.

    "Extrémizmus označuje konanie a prejavy vychádzajúce z postojov krajne vyhrotenej, demokratickému systému nepriateľskej ideológie, ktoré či už priamo, alebo v určitom časovom horizonte deštruktívne pôsobia na existujúci demokratický systém a jeho základné atribúty. Za ďalšie charakteristické znaky extrémizmu sa považuje snaha o obmedzenie, potláčanie, znemožnenie výkonu základných práv a slobôd pre určité skupiny obyvateľstva - na základe pohlavia, národnosti, rasy, etnika, farby pleti, vierovyznania, jazyka, sexuálnej orientácie, ako aj používanie fyzického násilia."

    Jej rozprávanie bolo veľmi pútavé a zaujímavé, pretože ho obohatila príbehmi o rôznych extrémistických skupinách. Tieto skupiny sa rozdeľujú na pravicovo a ľavicovo orientované. Sú to skupiny napríklad pankáčov, pre ktorých sú typické rôzne uletené účesy. Taktiež tu patria aj skupiny, ktoré odkazujú na fašizmus a nacizmus. Všetci sme pozorne počúvali a zapájali sa do rozhovoru. Súčasťou prednášky bol aj krátky úryvok z textu z jednej piesne od extrémistickej skupiny. Tento úryvok piesne vo väčšine z nás vyvolal hrôzu a strach. V prezentácii pani policajtky sa spomínali aj  rôzne populárne značky oblečenia takýchto extrémisticky orientovaných ľudí, rôzne symbolické znaky a účesy.

    Mnohí z nás určite doteraz nemali presnejší obraz o tom, čo je to extrémizmus, preto sme radi, že sme sa formou prednášky dozvedeli viac o extrémizme a o jeho rôznych podobách.

                                                                 Spracovala: Terézia Šotíková, III. ZuA

    November – mesiac  boja proti drogám

    Žiaci 2. ročníkov v odboroch zubný asistent, masér a praktická sestra sa v tomto mesiaci zúčastnili interaktívnej prednášky o nežiadúcich účinkoch legálnych a nelegálnych drog. Koordinátor prevencie našej školy, PhDr. Jana Debnárová, nám  priblížil čo všetko môžu spôsobiť drogy v tele človeka, ako predchádzať závislostiam a na čo si dávať pozor v dnešnej dobe plnej „drogových pokušení“.

    V Slovenskej republike patrí medzi najčastejšie zneužívané omamné a psychotropné látky marihuana a látky so stimulačným účinkom. Tiež narastá počet ľudí, ktorí užívajú kokaín. V roku 2018 školský prieskum TAD (tabak, alkohol a drogy) zisťoval skúsenosť žiakov na základných školách s fajčením marihuany. Ukázalo sa, že 2,3% respondentov niekedy fajčilo marihuanu už na základnej škole! Taktiež približne 27% študentov stredných škôl hlasovalo za legalizáciu drog.

    Zaujímavosti:

    • Chemikália, ktorá sa nachádza v lysohlávkach (tá, ktorá spôsobuje halucinogénne stavy) pomáha pri liečbe pacientov s obsesívno-kompluzívnou poruchou.
    • Ketamín zmierňuje príznaky depresie.
    • Viac ako 100 000 detí sa v USA rodia so závislosťou na kokaíne.
    • Existuje lak na nechty, ktorý detegovať drogy v nápoji, keď ho ponoríte do drinku.
    • Je väčšia pravdepodobnosť, že zomriete ako drogový dealer v Chicagu, ako odsúdený na smrť v Mexiku.

     

                                                                                     Sára Riegelová, žiačka II.ZuA

    https://nebudotrokdrog.sk/opytaj-sa-hviezdy-ondrej-kandrac

    https://nebudotrokdrog.sk/opytaj-sa-hviezdy-matej-toth

    https://nebudotrokdrog.sk/opytaj-sa-hviezdy-fero-joke

    https://nebudotrokdrog.sk/opytaj-sa-hviezdy-celeste-buckingham

    https://nebudotrokdrog.sk/opytaj-sa-hviezdy-viktor-vincze

    https://nebudotrokdrog.sk/opytaj-sa-hviezdy-marek-slovak

     

    DOMÁCE NÁSILIE – PREDNÁŠKA

    Dňa 21.12.2020 sme sa aj napriek vianočným prázdninám, my žiaci štvrtých ročníkov, v spolupráci s PhDr. Janou Debnárovou, zúčastnili online prednášky na tému „Domáce násilie“. Téma domáceho násilia bola pre nás nová, napriek tomu prínosná a zaujímavá, no, žiaľ, v dnešnej „Covid dobe“ aj veľmi aktuálna.

     Získali sme informácie o rôznych formách domáceho násilia, ktoré môžeme zažiť, či pozorovať okolo seba. Tiež to, prečo vznikajú a ako môžeme obetiam násilia pomôcť. Smutnou informáciou pre nás bolo, že vyše 20% slovenských žien zažíva domáce násilie na vlastnej koži.

    Je veľmi dôležité, aby sme pred týmto aktuálnym problémom nezatvárali oči a nebáli sa pomôcť trpiacim ženám a deťom. Je jedno, či sa násilie odohráva u vás doma, v práci, či u susedky... Možno práve váš prvý krok dodá obeti násilia sebavedomie a silu bojovať s násilníkom.

    Za študentov štvrtých ročníkov, Natália Klepáčová, IV.Z.

     

     

    VIANOČNÉ BALÍČKY PRE SENIOROV v zariadení SČK v Liptovskom Hrádku

    Ani tento rok, napriek ťažkej epidemiologickej situácii, sme nezabudli na našich seniorov v Domove sociálnych služieb SČK a zariadení pre seniorov v Liptovskom Hrádku. Určite by sme im radi zaspievali koledy a tešili sa zo stretnutia s nimi – zaspomínali si a porozprávali sa o Vianociach z ich mladosti.

    Balíčky pre nich prevzala v stredu, 9. 12. 2020, p. riaditeľka Územného spolku SČK Liptov Mgr. Marika Kubíková. Pri tejto príležitosti sme za našu školskú organizáciu SČK popriali p. riaditeľke krásne prežitie Vianoc v zdraví, šťastí, splnenie osobných prianí a pracovné úspechy v práci SČK v nasledujúcom roku 2021.

    Do 2. ročníka tejto predvianočnej aktivity sa zapojili 3 žiačky – dobrovoľníčky: Paulína Bellová a Katka Fiačanová z II.PS a Alexandra Vyšná z I.PSB. Dievčatám patrí vďaka.

    Veľmi nás teší, že aspoň takouto cestou môžeme urobiť radosť tým, ktorí potrebujú našu  lásku a pozornosť.

    PhDr. Helena Straková – koordinátorka ŠO SČK

    Fotografie nájdete vo fotgalérii.

     

     

    „Nie je mi to jedno - záleží mi na mieste, kde žijem a študujem“

    IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, vyhlásil  v priebehu mesiaca november 2020 súťaž krátkych videí na tému: „Nie je mi to jedno - záleží mi na mieste, kde žijem a študujem“.  Do tejto súťaže sa mohol zapojiť každý vo veku od 15 - 30 rokov, ktorý do stanoveného termínu doručil originálne 1-minútové video, spĺňajúce obsahové zameranie súťaže: „Motivácia mladých ľudí k záujmu o svoje okolie." Účastníkom mohol byť jednotlivec alebo skupina ľudí (zoskupenie - autorský kolektív).

    Tešíme sa, že vyhlásená téma zaujala dvoch študentov našej školy - Davida Krajčiho a Samuela Krajčiho z I. M triedy. Spoločnými silami vytvorili krátke originálne video s environmentálnym posolstvom pre celé ľudstvo a nasledujúce civilizácie.

    Posúďte sami, ako sa to chlapcom podarilo:-)

    Veríme, že zaujmú aj hodnotiacu komisiu súťaže.

    Odkaz na video: https://drive.google.com/file/d/1hzZWfic3hKFHAUx_Ct57XRS0mU_bzvjp/view

     

     

    Pomôžme našej Nike darovaním krvi

     

    Žiačke 2. ročníka Nike bolo diagnostikované vážne ochorenie a momentálne je hospitalizovaná na detskom onkologickom oddelení v Banskej Bystrici. Potrebuje pomoc všetkých tých z nás, ktorí sú ochotní darovať krv. Nika má krvnú skupinu „0“ Rh negatív, ale každá darovaná kvapka krvi je potrebná. Krv iných krvných skupín sa zamení za krv vhodnú pre Niku.

    Ak sa rozhodnete pomôcť, môžete tak urobiť na ktoromkoľvek odbernom mieste.

     

    Stačí nahlásiť údaje:

    Meno: Nikola Berešová,

    Dátum narodenia: 16.12.2003,

    Detské onkologické oddelenie, Fakultná NsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica.

    Po odbere dostanete na odbernom mieste doklad. Prosíme Vás, doklad odfoďte a pošlite Nikinmu otcovi (p. Berešovi) cez sms alebo e-mail:

    t.č.: 0915 830 652
    e-mail: dudko35@azet.sk

     Ďakujeme.

     

     

    Pozdrav osobnosti

    Žiacka školská rada sa zapojila do zaujímavej akcie s názvom „Olympiáda žiackych školských rád stredných škôl Žilinského kraja 2020“. Po zvážení súčasných možností sme si vybrali aktivitu s názvom Žiacka školská rada pozdravuje osobnosť. A tak žiačky IV. Z triedy, Daniela Červeňová a Simona Nepšinská, urobili pekný pozdrav pani riaditeľke SČK v Liptovskom Mikuláši, Mgr. Marike Kubíkovej. Sami zhodnoťte, či sa vydaril. Pozdrav bola osobne odovzdať pani učiteľka Daniela Tajátová a žiačka IV. Z triedy, Natália Klepáčová. Bolo to veľmi pekné stretnutie, obohacujúce pre obidve strany. Tešíme sa, že snáď i niečo vyhráme!

    Vaša ŽŠR

    Fotografie nájdete vo fotogalérii.

     

     

    Červená stužka - kampaň boja proti AIDS

     

     

     

    November - mesiac prevencie násilia páchaného na deťoch. Spolupráca v projekte : ODPÍŠEME TI !

     

     

    ĎAKUJEME DOBROVOĽNÍKOM Z RADOV NAŠEJ ŠKOLY

    Dovoľte nám touto cestou vyjadriť úprimné poďakovanie dobrovoľníkom z radov pedagógov a žiakov našej školy, ktorí sa podieľali na celoplošnom testovaní občanov Slovenska na COVID-19. Testovanie pomáhalo zabezpečiť 9 učiteľov a 23 žiakov školy.

    Ďakujeme všetkým za ich odhodlanie, energiu, schopnosti a čas, ktoré venovali zvládnutiu tejto náročnej akcie. Menovite:

    PhDr. Debnárová Jana,

    Mgr. Jančiová Stella,

    Mgr. Tajátová Daniela,

    Mgr. Jurecová Ivona,

    Mgr. Hrbatá Mária,

    Mgr. Moresová Magdaléna,

    Mgr. Gemzická Radka,

    Mgr. Tarageľová Katarína,

    Bc. Adamčíková Monika,

    Chovanová Natália,

    Kubovčíková Emma,

    Hanulová Michaela,

    Madajová Monika,

    Finiková Lucia,

    Mešková Anna,

    Červeňová Daniela,

    Staroňová Katarína,

    Maštis Šimon,

    Klepáčová Natália,

    Blašková Petra,

    Bánská Laura,

    Imrichová Beáta,

    Považský Erik,

    Borošová Karin,

    Barillová Jessica,

    Fáberová Eva,

    Kubalíková Jana,

    Mrvová Rebeka,

    Kamenický Oliver,

    Dutková Gabriela,

    Jurkovičová Dáša,

    Mäsiarová Diana.

    Aktuálne naši pedagógovia Mgr. Stella Jančiová, PhDr. Jana Debnárová, Mgr. Ivana Bartánusová a absolventi školy v spolupráci s územným spolkom SČK Liptovský Mikuláš vykonávajú bezplatné testovanie antigénovými testami na mobilnom odberovom mieste v Liptovskom Mikuláši.

    Vedenie školy

     

     

    Zbierka pre útulok Očami psa

    Pandémia koronavírusu postihla celú spoločnosť, aj útulky. Aby malí havkáči netrpeli jej dopadmi, žiacka školská rada pri príležitosti Svetového dňa zvierat zorganizovala zbierku pre útulok Očami psa. Žiaci aj zamestnanci školy prispeli do zbierky granulami, psími hračkami, konzervami, dekami a pod. Zbierku odovzdala 23. októbra 2020 priamo v mikulášskom útulku pani učiteľka Daniela Tajátová a členka žiackej školskej rady Marianna Záhradníková z I. PSA. Ďakujeme, že aj v tomto náročnom období nezabúdate na tých, ktorí potrebujú našu pomoc.

    Vaša ŽŠR

    Fotografie nájdete vo fotogalérii.

     

     

    Ako sa učiť

     

     

     

     

     

    Zbierka BIELA PASTELKA 2020 - 18.9.2020

    Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá aj vďaka pomoci dobrovoľníkov zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva a na špeciálne výcvikové programy, výuku chôdze s bielou palicou, čítanie a písanie Braillovým písmom a iných špeciálnych zručností, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Biela pastelka patrí medzi 10 najväčších zbierok na Slovensku.

    Žiaci vykonávali zbierku pre Úniu nevidiacich a slabozrakých Slovenska pre Žilinský kraj na pešej zóne mesta Liptovský Mikuláš, ŽSR, TESCO, STOP SHOP, RGB obchodné centrum, čo bolo vopred telefonicky dohodnuté a povolené aj písomne.

    Výnos zbierky jednotlivých skupín:

    1. skupina: II.PS: Matejovie Veronika, Likavčanová Sára – 44,51 €

    2. skupina: II.M: Zvončeková Lenka, Oravcová Vladimíra – 34,93 €

    3. skupina: II.ZuA: Hanulová Michaela, Juríková Jasmína –  35,40 €

    4. skupina: III.Z: Dvorská Barbora, Kukolová Kristína – 101,57 €

    5. skupina: III.M: Smreková Radka, Tarabová Karin – 57,22 €

     Celkový výnos zbierky bol 273,63 €

     

    Ďakujeme žiakom za vzornú prácu dobrovoľníkov.

    Dozor a koordináciu zbierky vykonávala: PhDr. H. Straková

      Spracovala: PhDr. Straková – metodik ŠO SČK

     

     

     

    Odsúdení na spolunažívanie v dobrom

    Celé to začalo smrťou Georga Floyda. Vďaka tomu, že to niekto natočil, sa to začalo šíriť a medializovať. Objavili sa ďalšie a ďalšie podobné situácie, ktoré boli doteraz ututlané. Viem, že aj niektorí z vás si mysleli, že rasizmus už neexistuje, a to len preto, že sa o tom nerozpráva. On tu však stále je. A keď sa udeje situácia súvisiaca s rasizmom, nemôžeme predtým zatvárať oči a tváriť sa, že to je len jeden malý prípad, že to nie je dôležité. Tých prípadov môže byť tisíce, ale keď si každý z vás povie, že to je len jeden malý prípad, že to nestojí za reč, tak s tým nič nespravíme. Nemôžeme to len zametať pod koberec. Musíme o tom hovoriť, a hlavne sa tomu musíme snažiť zabrániť. Všetci máme svoje tradície a hodnoty a mali by sme si ich navzájom rešpektovať. Prečo by malo byť niekomu ubližované len preto, že je odlišný, že má inú farbu pleti alebo iné črty tváre. Mali by sme sa akceptovať navzájom, pretože ako bytosti sme si všetci rovní. Bez ohľadu na náš vzhľad.

     

    A teraz k zdravotníctvu v tejto situácii.

    Ošetrovateľské špecifiká menšín – kultúrne ohľaduplná ošetrovateľská starostlivosť rešpektuje názory, tradície, kultúrne špecifiká jednotlivca, rodiny a komunity, výsledkom čoho je takzvaná kultúrne senzitívna starostlivosť. Kultúrne rôznorodá ošetrovateľská starostlivosť je cieľavedome zameraná na jednotlivcov, rodinu, komunitu s odlišnými kultúrnymi špecifikami. Ako zdravotnícki pracovníci sa budeme stretávať s rôznymi kultúrami, ktoré majú svoje špecifiká, napr. Arabi, Mongoli, Rómovia, Ukrajinci, Vietnamci, ba aj Židia.

    Zaujímavé ošetrovateľské špecifiká menšín :

    Arabi

    Je dôležité počítať s množstvom návštev, pretože pre moslima je kontakt s rodinou veľmi dôležitý.

    Mongoli

    Zdravotná starostlivosť v Mongolsku vyplýva z prírodnej a orientálnej medicíny. Pri úmrtí sa pochovávajú na najvyšší kopec v kraji.

    Rómovia

    Tradičná rómska rodina znamená život v širšej viacgeneračnej rodine. Tým sa vysvetľuje situácia, že ak ochorie jeden člen rodiny, k lekárovi ho sprevádza celá rodina. Veľmi významná je aj úcta ku starším – rómski starí ľudia sa takmer vôbec nevyskytujú v domovoch dôchodcov.

    Ukrajinci

    Pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti je najdôležitejšie spomenúť, že klientom ukrajinskej menšiny, ktorí neovládajú náš jazyk, je potrebné zabezpečiť tlmočníka.  V oblasti stravovania je tiež dôležité spomenúť si na pôstne dni.

    Vietnamci

    Ich životnou filozofiou sú jing a jang. Veria, že nerovnováhou týchto dvoch síl si spôsobia ochorenie. Zdravotnícke zariadenia navštevujú len v nutných prípadoch. Radšej navštevujú liečiteľov, aby im poskytli lieky, bylinky alebo spirituálne liečebné obrady.

    Židia

    Ich najsvätejší deň je sabat. Začína každý piatok 18 minút pred západom slnka a končí v sobotu 42 minút po západe slnka. Počas sabatu môžu židia odmietnuť lekársku starostlivosť, ak sa nejedná o život zachraňujúci stav.

     

    Zdroje : https://sk.wikipedia.org/wiki/Arabsk%C3%A1_kult%C3%BAra

    https://sk.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3movia

    Katarína Fiačanová I.PS

     

    ŽŠR nezaháľa ani počas koronakrízy

    Medzinárodný deň sestier, ktorý sa na celom svete slávi 12. mája, je pripomienkou dňa narodenia zakladateľky moderného ošetrovateľstva Florence Nightingaleovej.

    Tento významný sviatok sme si pripomenuli i my, žiaci a zamestnanci Strednej zdravotníckej školy v Liptovskom Mikuláši. Žiaci pre zdravotné sestry vyrobili pozdrav, ktorý im je sprostredkovaný elektronickou formou.

    Touto cestou by sme Vám, milé sestry, laborantky, laboranti, techničky, technici, fyzioterapeutky, fyzioterapeuti, zdravotnícke asistentky, zdravotnícki asistenti, sanitárky a sanitári, popriali k Vášmu dňu všetko najlepšie. Ďakujeme za všetko krásne a potrebné, čo každý deň pre svojich pacientov robíte, ďakujeme za Vašu silu a námahu, ktorú vkladáte do práce, za odvahu a entuziazmus, s ktorými zvládate často veľmi náročné situácie, za veľké srdce, ktoré riadi prácu Vašich rúk, i za dobrú spoluprácu so SZŠ v Liptovskom Mikuláši.

     

    Váš dotyk lieči a Váš úsmev pomáha. Ste srdcom našej zdravotnej starostlivosti a my sme vďační, že Vás máme.

     

    Dobrovoľníci zo Strednej zdravotníckej školy v Liptovskom Mikuláši pomáhajú v boji s koronavírusom

    V tomto kritickom období, ktoré je mimoriadne náročné najmä pre naše zdravotníctvo, sa Stredná zdravotnícka škola v Liptovskom Mikuláši spojila s Liptovskou nemocnicou MUDr. Ivana Stodolu v boji s ochorením COVID – 19.

    Odborné učiteľky, plnoletí žiaci a absolventi odboru zdravotnícky asistent priložili ruku k dielu a pomáhajú s monitoringom pacientov vo filtračnom stane pri vstupe do nemocnice.

    Aj touto cestou sa im všetkým chceme poďakovať, zaželať im veľa šťastia a hlavne veľa zdravia...

     

    Zoznam dobrovoľníkov:

    Mgr. Bartánusová Ivana - učiteľ

    Mgr. Jančiová Stella – učiteľ

    Haragová Erika – žiačka III.Z

    Tuturová Viktória – žiačka IV.Z

    Ilavská Nikola – žiačka IV.Z

    Sermeková Martina – žiačka IV.Z

    Grilusová Zuzana – žiačka IV.Z

    Stašová Klára – žiačka IV.Z

    Kubešová Eliška – žiačka IV.Z

    Mgr. Goňová Vladimíra – absolventka

    Švecová Lenka – absolventka

    Hodasová Timea – absolventka

    Matejovie Peter – absolvent

     

     

    Ďalšie fotogafie nájdete vo fotogalérii.

     

    Tipy ako prežiť situáciu s koronavírusom od školskej psychologičky

    Milí študenti a kolegovia,

    zastihla nás situácia, na ktorú asi nikto nebol pripravený. Môžeme prežívať napätie, úzkosť, strach. Môžeme obviňovať iných, upadnúť do bezmocnosti. Môžeme sa obávať každého zakašľania alebo môžeme byť úplne nad vecou. Každý z nás prežíva veci inak  a je to prirodzené. A normálne.

    Ocitli sme sa v kríze a nemôžeme sa nikde ukryť alebo si vybrať, či sa krízy zúčastníme alebo nie. Musíme sa. V čase krízy sme konfrontovaní s neznámym, s niečím, s čím sme sa doteraz nestretli. Je dôležité prijať aj určitú bezmocnosť, neistotu, že nemáme nad všetkým kontrolu. 

    Dodržiavanie súčasných opatrení  proti šíreniu koronavírusu je kľúčovým aktom ohľaduplnosti voči tým, ktorých nákaza ohroziť môže. Na druhej strane však zabraňuje uspokojeniu niektorých fyziologických a psychických potrieb, ako potreba bezpečia a istoty a sociálne potreby.  Náš organizmus dokáže zniesť veľkú mieru záťaže a nepohodlia. Pre ľudstvo to nie je nič neobvyklé, len sme už na to trocha zabudli. Je normálne nemať sa vždy len dobre.

    Tak čo teraz s tým? Skúsme aktívne pracovať na svojom pokoji a dobrej nálade. Tak ako nás dokážu  strhnúť negatívne emócie a zlé správy, tak to  dokážu aj tie dobré. Ak máme niekoho nakaziť, nakazme ho optimizmom. Po odoznení  hnevu a  strachu, si ľudia začnú pomáhať, už teraz je to zjavné.  Nehľadajme vinníka, väčšina ľudí nechce nikoho nakaziť vedome. Sme hrdí na to, že aj 10 našich študentov sa prihlásilo ako dobrovoľníci na pomoc.

     

    Pár tipov, ako "to" prežiť:

    • Rovnaký rytmus dňa. Vstávajte a choďte spať približne v rovnakom čase.
    • Vopred stanovený denný plán. A jeho dodržiavanie. Znamená to, že presne viem, čo nasleduje a čo budem robiť. Nájdite si pevné body v každodennosti a stanovte si režim.
    • Aspoň 30 minút fyzickej aktivity denne. Na youtube je mnoho videí smiley.
    • Presne určený čas na učenie. Stojí pred nami výzva nachádzať vnútornú motiváciu na učenie. 

    Učenie je vhodné si naplánovať na predpoludňajšie hodiny, najlepšie medzi  9 – 11 hod. (to predpokladá vstať pred obedom smiley) a popoludní medzi  16 – 18 hod. (samozrejme, je to individuálne). Skúste zapojiť  logické myslenie a nie iba memorovanie, hľadajte možnosti aplikácie. Po hodine sa vráťte k práve naučenému, a tak zistíte, kde sú ešte medzery. Veľký motivačný potenciál má učenie v pracovnej skupine - využite možnosti sociálnych sietí, mobilných aplikácií.

    • Udržiavanie poriadku. Pravidelné odkladanie vecí, dokončovanie činností, aby na konci dňa bol poriadok. Prostredie ovplyvňuje naše vnútro.
    • Dávkovanie si informácií o pandémii. Vymedzte si čas na sledovanie správ, nebuďte celý deň na internete.
    • Vyhraďte si čas na sociálne kontakty. Zatelefonujte si, využite sociálne siete.
    • „Čerstvý vzduch“. Proste choďte von – na vychádzku, do záhrady, terasu, či balkón.
    • Vyčleňte si čas sami pre seba. Keď ste doma viacerí, každý by mal mať možnosť byť najmenej hodinu úplne sám. Dovoľte si byť sami so sebou  a umožnite to aj iným.
    • Robte, čo ste dlho nerobili, prípadne sa naučte niečo nové;-) Prečítajte si knihu. Upečte koláč. Uháčkujte čelenku. Vyskúšajte nový recept. Naučte sa zvárať (nezraňte sa pri tom smiley).
    • Venujte pozornosť svojmu vnútru. Všímajte si svoje emócie, pomenovávajte ich a komunikujte ich s okolím. Sledujte a zastavujte svoje zlé návyky. Píšte si denník.
    • Skúste sa zastaviť. Každá kríza je príležitosť  a môžeme si z nej niečo odniesť...
    • Ak príde úzkosť....hlavným zdrojom úzkosti sú naše myšlienky, treba ich zastaviť. Použijete k tomu svojich 5 zmyslov, zastavte sa a povedzte si nahlas alebo v duchu, čo práve teraz vidíte, počujete, hmatáte okolo seba, cítite a akú chuť vnímate v ústach. Dostanete sa tak do prítomnosti, ďalej od myšlienok úzkosti.

    A na záver ešte jeden príbeh, ktorý zverejnil  indický herec a režisér Amitabh Bachchan:

    „Pred rokmi sa jeden študent opýtal antropologičky Margaret Meadovej, čo považuje za prvú známku civilizácie. Študent čakal, že Meadová bude hovoriť o háčikoch na ryby, hlinených nádobách alebo opracovaní  kameňa . Ale nie. Meadová povedala, že prvou známkou civilizácie bola stehenná kosť, ktorá sa zlomila a potom uzdravila. Meadová vysvetlila, že keď si vo zvieracej ríši zlomíte nohu, zomriete. Nemôžete utiecť pred nebezpečenstvom, dostať sa k rieke po vodu alebo si uloviť jedlo. Ste potravou pre túlavé šelmy. Žiadne zviera neprežije so zlomenou nohou, tak dlho, aby sa kosť vyliečila. Zlomená stehenná kosť, ktorá sa uzdravila, je dôkazom toho, že niekto zostal pri zranenom, zaviazal mu ranu, odniesol ho do bezpečia a bol s ním až do uzdravenia. Civilizácia začala tým, že niekto pomáhal niekomu inému s uzdravením. Stávame sa tým najlepším z nás, keď  slúžime druhým. Buďme civilizovaní. Buďme v bezpečí...buďme pozorní...buďme opatrní.“

    Vaša psychologička Ivka

    30. ročník školského kola SOČ

    Dňa 3. 3. 2020 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti, do ktorého sa zapojilo 17 žiakov s deviatimi prácami v súťažných odboroch ako problematika voľného času, zdravotníctvo a farmakológia, teória kultúry, tvorba učebných pomôcok, pedagogika a psychológia. Do súťaže sa zapojili žiaci zo všetkých študijných odborov našej školy. Všetky súťažné práce boli zaujímavé a pútavo prezentované. Do okresného kola postúpili nižšie menované žiačky s veľmi peknými témami ich prác.  

    III. Z

    Laura Bánská – Načo prvá pomoc

    Alena Čupková a Natália Rudlová  – Važecký folklór

    III. ZuA

    Lucia Finíková – Nie ste vaša myseľ

    IV. M

    Klaudia Prochádzková a Kristína Bolešová – Aj šťastie existuje!

    Všetkým súťažiacim držíme palce, aby boli úspešní a postúpili aj do krajského kola.

    Metodik SOČ: PhDr. Silvia Fričová

     

    Fotografie, umiestnené vo fotogalérii, si môžete pozrieť kliknutím na tento odkaz.

      

    Medzinárodný deň materinského jazyka na Strednej zdravotníckej škole v Liptovskom Mikuláši

    „Vtáka poznáš po perí, človeka po reči,“ hovorí slovenské ľudové príslovie. Skutočne je to pravda. Kultúra slova, hovoreného i písaného, je zrkadlom kultúry národa.

    Dnešná doba je charakteristická tým, že sa otvorili brány do sveta, učíme sa cudzie jazyky, pritom však často zabúdame na náš vlastný, krásny rodný jazyk. Veď bezchybný písomný či hovorený prejav je našou vizitkou, ktorú podávame svetu.

    Práve v týchto dňoch  máme možnosť pripomenúť si aj na školách hodnotu a vzácnosť nášho jazyka - 21. február je totiž Medzinárodným dňom materinského jazyka. Tento sviatok bol vyhlásený nadáciou UNESCO v roku 1999 a prvýkrát sa slávil v roku 2000. Dátum 21. február bol zvolený za Medzinárodný deň materinského jazyka na počesť študentov z hnutia za bengálsky jazyk, ktorých v Dháke, súčasnom hlavnom meste Bangladéša, v ten deň v roku 1952 zastrelili príslušníci polície počas manifestácie na podporu materinského jazyka, bengálčiny. Študenti vtedy žiadali, aby sa bengálčina stala druhým oficiálnym jazykom v tom čase v Pakistane.

    Medzinárodný deň materinského jazyka má viesť k tomu, aby si všetky národy sveta uvedomili hodnotu jazykov. Jazyky totiž predstavujú kultúrne dedičstvo ľudstva, a preto je potrebné venovať zvýšené úsilie ich zachovaniu.

    21. februára sme si aj na našej škole pripomenuli rôznymi aktivitami na hodinách všeobecno-vzdelávacích predmetov to, že rodný jazyk je nielen nástrojom dorozumievania, ale aj myslenia. Preto je dôležité uvedomovať si jeho miesto v národnej kultúre, pestovať a zveľaďovať ho. Našu školu v tento deň navštívila aj redaktorka Rádia Regina Sylvia Hoffmannová, ktorá prostredníctvom priamych živých vstupov z vyučovacích hodín spropagovala Medzinárodný deň materinského jazyka verejnosti. Vyučujúce slovenského jazyka a literatúry - Mgr. Veronika Bobulová a Mgr. Miroslava Nováková a učiteľ občianskej náuky a dejepisu Mgr. Peter Gustáv Hrbatý pripravili pre žiakov atraktívne hodiny plné tvorivých aktivít a úloh.

    Mgr. Bobulová zorganizovala pre prvákov a druhákov vyučovacie hodiny slovenčiny na tému: Liptovské nárečie - zachovanie kultúrneho jazykového dedičstva našich predkov. Išlo o prepojenie spisovnej formy jazyka s nespisovnými nárečovými výrazmi - rozdelenie nárečových oblastí Slovenska, zvukové nahrávky v nárečí, slovná zásoba (lexika) vybraných nárečí. Žiaci aktívne pracovali s on-line liptovsko-slovenským slovníkom, hľadali k nárečovým slovám z Liptova spisovné výrazy, prípadne k spisovným slovám nachádzali výrazy z viacerých nárečových oblastí Slovenska. Žiaci taktiež nahlas čítali ukážky z viacerých nárečí a snažili sa dešifrovať význam jednotlivých nárečových slov.

    Mgr. Nováková na hodinách slovenčiny previedla štvrtákov vývinom spisovnej slovenčiny od predspisovného obdobia, cez pokusy o kodifikáciu až k spisovnému obdobiu, pričom sa zamerala na bernolákovčinu Antona Bernoláka. Žiaci v textoch hľadali znaky bernolákovčiny, hľadali výrazy patriace do bernolákovčiny a vytvárali z nich vety. Študentov zaujalo čítanie v pôvodnom jazyku z diel Jána Hollého, Juraja Fándlyho. Svoju tvorivosť prejavili pri úlohách, v ktorých mali identifikovať významy slov západoslovenského nárečia, priradiť nárečové slovo k obrázku a podobne.

    Nakoľko jedným z výchovných cieľov predmetu občianska náuka je úcta k vlasti a národu, tak aj v rámci tohto predmetu dostali študenti možnosť pochopiť zmysel a význam nášho materinského jazyka. Pán učiteľ

     Hrbatý si pozval do tried prvých ročníkov zaujímavého hosťa - Michala Šimičáka, ktorý pôsobí ako knihovník Múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši, a zároveň sa venuje zberu vzácnych kníh. Michal Šimičák totižto patrí medzi ôsmich zberateľov kníh poézie z obdobia prvej polovice dvadsiateho storočia. Tituly, ktoré doniesol, boli prvými vydaniami významných autorov katolíckej moderny (Rudolf Dilong, Pavol Ušák Oliva), nadrealizmu (R. Fábry), vitalizmu (J. Smrek) a iných smerov. Študenti vďaka jeho prednáške mohli oceniť význam slovenskej literatúry, pochopiť hodnotu knihy, a to nielen finančnú, ale aj duchovnú, literárnu, filozofickú. Zároveň sa dozvedeli viac o princípoch zberateľstva, prečo je  niektorá kniha cennejšia ako tá druhá, čo je na zberateľstve zaujímavé.

    Materinský jazyk nás sprevádza celým životom a zásadne ovplyvňuje naše vnímanie sveta. Je dôležitou súčasťou identity každého človeka a rôznorodosť jazykov predstavuje kultúrne dedičstvo ľudstva, o ktorého zachovanie sa treba neustál starať. Aj keď to nie je hmotné dedičstvo, je nutné si uvedomovať hodnotu materinského jazyka a chrániť ho. Rozličnými aktivitami, ktoré sme práve v tento deň - 21. februára realizovali so žiakmi na našej Strednej zdravotníckej škole, sme sa aktívne zapojili do propagácie Medzinárodného dňa materinského jazyka. Žiakom sa vyučovanie veľmi páčilo a veríme, že sa v nich ešte viac prehĺbilo povedomie o rozmanitosti nášho jazyka, otvorilo im nové obzory v oblasti literatúry a jazykovej kultúry.

    Mgr. Veronika Bobulová

    Fotografie, umiestnené vo fotogalérii, si môžete pozrieť kliknutím na tento odkaz.

     

    Valentín v RR Centre

    Dňa 14. 2. 2020 žiaci IV. M pripravili valentínske prekvapenie pre pacientov a klientov RR centra v Liptovskom Mikuláši. Atmosféru tohto sviatku bolo cítiť už pri vstupe, kde žiaci  tematicky vyzdobili recepciu. Okrem kvalitne vykonaných procedúr a masáží, obdarovali svojich pacientov aj vlastnoručne zhotovenými „valentínkami“ a sladkými drobnôstkami.  Prekvapenie na strane pacientov a radosť z obdarovania u našich štvrtákov sú potvrdením výroku:

    "Ten, kto má srdce plné lásky, má vždy čo rozdávať. Pre lásku netreba plný mešec.“

    (Aurelius Augustinus)

     

    Závislosť od internetu, počítačov, počítačových hier, sociálnych sietí - prednáška

    Aktivity na počítači, alebo na internete môžu byť príjemnou zábavou a relaxom. Každý potrebuje vo svojom živote okrem práce a žiaci školských povinností, aj zdravé rozptýlenie a uvoľnenie napätia. Nebezpečné však je, ak čas trávený pri týchto aktivitách presiahne rozumnú mieru a stane sa hlavnou náplňou života človeka. Niekto podľahne hraniu online počítačovej hry, iný sa nevie odtrhnúť od četovania. Činnosť sa stáva drogou, človek neustále potrebuje ďalšiu dávku – preto sa nadmerné trávenie času pri týchto aktivitách zaraďuje medzi tzv. nelátkové závislosti.

    V prípade závislosti od internetu v skutočnosti nejde o závislosť od samotného internetu ako takého, ale od aktivít, ktoré pripojenie na internet umožňuje. 

    V dnešnej dobe je možné byť online kedykoľvek a kdekoľvek, čo vytvára ešte väčší priestor pre vznik závislosti. Pripojenie na internet má väčšina žiakov priamo doma, internet nájdeme v školách, v mestách sú hotspoty, umožňujúce pripojenie na Wi-Fi, mobilní operátori ponúkajú pripojenie na internet cez mobilné telefóny.

    Táto téma je v súčasnosti veľmi aktuálna a práve preto bola prednáška „Nástrahy virtuálneho sveta“ veľmi zaujímavá a poučná. Pre nás žiakov prvých ročníkov ju zážitkovou formou predstavili pracovníčky CPPPaP v Liptovskom Mikuláši, Mgr. Frajtová a Mgr. Glutová.

    Sára Hubová, I.PS

    PhDr. Jana Debnárová

    Fotografie nájdete vo fotogalérii

     

    Fašiangy na našej škole

    Dňa 10.2.2020 sme si na našej strednej zdravotníckej škole pripomenuli jednu z ďalších ľudových tradícií. Minulý týždeň to bol deň kroja, kedy žiaci aj učitelia prišli v našich tradičných krojoch. Dnes sme si naše tradície pripomenuli fašiangami. Žiaci aj učitelia začali týždeň pestro, a to rovno v maskách. Všetci sme sa zúčastnili prednášky, ktorú si pripravil pán učiteľ Mgr. Peter Gustáv Hrbatý v maske žabiaka. Dozvedeli sme sa viac o tradíciách, ktoré sa konali počas fašiangov, všeličo o maskách, pochovávaní basy... Okrem poučnej prednášky sme mali možnosť pozrieť si aj kostýmy našich spolužiakov a učiteľov. Boli oblečení v kostýme Kleopatry, čerta, strigy, farmárky, mníšky či žabieho princa. U žiakov sme mali možnosť všímať si ich kreativitu či maliarske schopnosti, ktorými na svojich tvárach vytvorili maliarske diela. Na prvom poschodí sa nachádzal aj fotokútik, kde si žiaci mohli vytvoriť spomienkové fotografie na túto vzácnu príležitosť. Všetko pokračovalo aj v triedach, kde ošetrovateľstvo vyučoval čert, psychológiu mníška, dejepis žabí princ. A mali aj svojich poslucháčov: princezné, prasiatka, mackov, indiánov, mačičky... Po škole sa prechádzala záhradníčka aj Pipi dlhá pančucha, Pat a Mat boli pripravení čo-to opraviť. Nakoniec by som chcela poďakovať žiackej školskej rade za ich kreativitu a zmysel vytvoriť pre nás ostatných spolužiakov spestrenie vyučovacieho procesu. Tak isto chcem poďakovať aj naším učiteľom, nepedagogickým pracovníkom, ktorí nám to všetko umožnili a pomohli pripraviť. Počas tohto dňa sa konala aj súťaž o najlepšie „zamaskovanú“ triedu. Vyhrali žiaci I.PS a I.ZuA. Ako odmenu dostali šišky od starej mamy, ktorá ich s láskou piekla celú nedeľu (ďakujeme).  Bol to skvelý deň a všetkým sa páčil. Ďakujemééééééééé!!!

     

    Barbora Čanecká IV.Z

    Fotografie nájdete vo fotogalérii.

     

    Valentínska pošta

     

    Fašiangy

     

    Dňa 10. 2. 2020 (pondelok) sa na našej škole uskutočnia

    FAŠIANGY.

    Vyučovanie bude prebiehať ako zvyčajne,
    no vaše oblečenie vystriedajú karnevalové kostýmy. Dúfame, že zapojíte všetku svoju kreativitu, a možno budete i ocenení.

    Počas dňa sa môžete ísť odfotiť do našej „FOTOBUNKY“, ktorá sa nachádza na strednom poschodí.
    Budú tam rôzne zaujímavé šablóny,
    ktorými si môžete oživiť Vaše fotografie.
    Taktiež bude prebiehať fotenie po triedach.

    Prajeme Vám príjemnú zábavu.

     

    Exkurzia Ľubica, Žakovce

    Dňa 6. 2. 2020 absolvovala trieda IV.Z exkurziu v Hospici Sv. Alžbety v Ľubici. MUDr. Mária Plávková zabezpečila sponzora – hygienické pomôcky pre inkontinentných pacientov. V úvode nás privítal riaditeľ hospicu PhDr. Štefan Kuffa, ktorý nás oboznámil o financovaní hospicu. Informácie o zariadení, jeho prevádzke, klientoch, personálnom a materiálnom zabezpečení nám poskytla hlavná sestra Ružena Ondirková.

    Následne sme navštívili Resocializačné stredisko v Žakovciach. Pre potreby strediska bola na našej škole zorganizovaná zbierka, do ktorej sa zapojili žiaci viacerých tried a pedagógovia. MUDr. Mária Plávková zabezpečila sponzora. V mene klientov strediska ďakujeme. Priniesli sme oblečenie, veľké množstvo  drogérie, pracie prášky a iné hygienické potreby.

    V stredisku sa nám venoval klient, ktorý je tam už niekoľko rokov. Oboznámil nás o prevádzke sociálnych služieb aj útulku, s podmienkami poskytnutia starostlivosti klientom. Podrobnejšie nás informoval o dennom režime, povinnostiach klientov, pracovnej terapii. Veľmi ochotne odpovedal na všetky naše otázky. Následne nás oboznámil s celým areálom a jeho plánovaných finálnych úpravách.

     

    Fotografie nájdete vo fotogalérii.

     

    Prednáška na tému "Domáce násilie"

    Dňa 28. januára sme sa my, štvrtáci, zúčastnili prednášky, ktorá nám mala priblížiť problematiku domáceho násilia. V prvom rade nám bolo podrobnejšie rozdelené násilie na fyzické, psychické, sexualizované, sociálne a ekonomické.  Je veľmi dôležité, aby sme si uvedomili, že násilie nie je konflikt, nakoľko v konflikte sa stretnú ve rovnocenné strany a práve domáce násilie alebo všeobecne násilie je príkladom toho, keď jedna strana zneužije prevahu sily a moci nad druhou stranou.

    V prípade, že ak by sme boli náhodou aj my obeťou domáceho násilia, je dôležité uvedomovať si zopár bodov. Na začiatok pamätajte, že to nie je vaša vina. Máte právo žiť bez násilia a aj preto nečakajte, že to prestane samo a nečakajte, až to bude horšie. Vo vašom okolí sa vždy nájde niekto, kto bude ochotný vám podať pomocnú ruku.

    Dozvedeli sme sa aj oficiálnu linku pre ženy zažívajúce domáce násilie 0800 212 212. V mene štvrtých ročníkov by sme aj touto cestou chceli poďakovať za sprostredkovanie prednášky, kedže aj vďaka nej budeme informovanejší, ak by sme sa v tejto situácii ocitli my, alebo naši blízki.

    Ema Markovičová, IV.ZuA

    Fotografie nájdete vo fotogalérii.

      

    Deň kroja

    Dňa 27.1.2020 sa na našej škole konal deň kroja. Tento deň sa niesol vo folklórnej a ľudovej atmosfére. Pri tejto príležitosti prišli nie len študenti, ale aj učitelia našej školy oblečení v ľudových krojoch. Rozmanitosť krojov a ich farieb bola naozaj pestrá a každý sa mohol pýšiť krojom, ktorý je symbolom ich dediny. Odetí v krojoch sme si mohli pripomenúť ako kedysi naši predkovia v krojoch žili, pracovali a zabávali sa. Takto oblečení sme mohli pozorovať rôznorodosť a náročnosť vypracovania jednotlivých odevov kroja. Na záver dňa si žiačka 3.Z triedy Alena Čupková pripravila pre študentov a učiteľov prednášku v rámci SOČky o ľudovom kroji vo Važci. Študentom a učiteľom názorne ukázala súčasti važeckého kroja a predstavila ľudové tradície vo Važci. Na konci prednášky prebiehala voľná diskusia, v ktorej žiaci aj učitelia diskutovali o tom, čo ich zaujalo a mali možnosť sa pýtať rôzne otázky na tému Ľudové tradície a folklór vo Važci.

    Nikola Ilavská, IV.Z

    Fotografie nájdete vo fotogalérii.

      

    Realizácia preventívneho programu ,,Zdravé zuby“

    Žiačky  štvrtého ročníka v študijnom odbore zubný asistent (IV. ZuA) realizovali preventívny program ,,Zdravé zuby“ v Špeciálnej základnej škole s materskou školou internátnou v Liptovskom Jáne.  Realizácia prebiehala v troch edukačných sedeniach, počas ktorých sa žiačky snažili hravou formou  zaujať a naučiť deti všetko o zdravých zuboch. V priebehu jednotlivých sedení vysvetlili deťom stavbu zuba a ako má vyzerať správna  a nesprávna zubná kefka. Poučili ich o vzniku zubného kazu, zdravých potravinách, ktoré neškodia zubom a čím posilňovať zubnú sklovinu. Žiačky počas ukážok využívali kreatívne pomôcky, ktoré si vlastnoručne vyrobili tak, aby  žiakov zaujali hravou formou a upútali ich pozornosť.

    Bc. Mgr. R. Bačkorová

    Fotografie nájdete vo fotogalérii.

  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš
   • sekretariatszslm@vuczilina.sk
   • +421 (0) 445522497
   • Vrbická 632, 031 01 Liptovský Mikuláš 03101 Liptovský Mikuláš Slovakia
   • 00607037
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje