• Zoznam žiakov

   • S B
   • S BI.M
   • B C
   • B CI.M
   • A C
   • A CI.M
   • B Č
   • B ČI.M
   • M D
   • M DI.M
   • N D
   • N DI.M
   • S F
   • S FI.M
   • S H
   • S HI.M
   • J H
   • J HI.M
   • P K
   • P KI.M
   • V K
   • V KI.M
   • B K
   • B KI.M
   • D O
   • D OI.M
   • V P
   • V PI.M
   • D P
   • D PI.M
   • S S
   • S SI.M
   • L S
   • L SI.M
   • D S
   • D SI.M
   • E B
   • E BI.MA
   • I B
   • I BI.MA
  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš
   • sekretariatszslm@vuczilina.sk
   • +421 (0) 445522497
   • Vrbická 632, 031 01 Liptovský Mikuláš
   • 00607037
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje