• Zoznam žiakov

   • S B
   • S BI.M
   • E Č
   • E ČI.M
   • S F
   • S FI.M
   • S F
   • S FI.M
   • M J
   • M JI.M
   • A J
   • A JI.M
   • L J
   • L JI.M
   • R J
   • R JI.M
   • N K
   • N KI.M
   • M K
   • M KI.M
   • D M
   • D MI.M
   • N M
   • N MI.M
   • F P
   • F PI.M
   • Ľ R
   • Ľ RI.M
   • B R
   • B RI.M
   • M S
   • M SI.M
   • N S
   • N SI.M
   • A S
   • A SI.M
   • A B
   • A BI.PSA
   • S B
   • S BI.PSA
  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš
   • sekretariatszslm@vuczilina.sk
   • +421 (0) 445522497
   • Vrbická 632, 031 01 Liptovský Mikuláš 03101 Liptovský Mikuláš Slovakia
   • 00607037
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje