• Mládež v pohybe - S nami nie ste sami - s vami nie sme sami    •  

     V rámci grantového programu  Žilinského samosprávneho kraja a Krajského stredoškolského parlamentu:


     Mládež v pohybe –
     spolu dokážeme viac 2019,

      

     žiaci Strednej zdravotníckej školy v Liptovskom Mikuláši vykonávajú dobrovoľnícke aktivity v Liptovskej NsP MUDr. Ivana Stodolu v Liptovskom Mikuláši na ODCH a internom oddelení. Názov projektu je : „S nami nie ste sami – s vami  nie sme sami. “ Ide o spríjemnenie pobytu v nemocničnom prostredí čítaním kníh, počúvaním hudby, rozhovormi, poskytnutím relaxačných procedúr, nákupom v bufete a voľbou aktivít v prospech spokojnosti pacienta. Týmto chceme zároveň vytvárať čo najlepší vzťah pacientov a mladých ľudí v zdravotníckom povolaní.

     Spracovala: PhDr. Helena Straková – koordinátor dobrovoľníkov počas projektu

           

  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš
   • sekretariatszslm@vuczilina.sk
   • +421 (0) 445522497
   • Vrbická 632, 031 01 Liptovský Mikuláš 03101 Liptovský Mikuláš Slovakia
   • 00607037
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje