• DÔLEŽITÉ ODKAZY:

    • Poďakovanie

    • 19. 1. 2022
    • v týchto dňoch sa nám dostalo poďakovanie od p. riaditeľky SČK Mgr. Mariky Kubíkovej za aktivity, ktoré robíme pre druhých a tiež pre SČK... predovšetkým zásluhy patria všetkým Vám... za Vašu ochotu aj v tomto čase, ktorý nám nedáva možnosť robiť viac a naplno, ale aj za to veľká vďaka Vám.

     Verím, že Vaša ochota bude stále taká intenzívna a budeme mať možnosť robiť viac v lepšej dobe a bez obmedzení. Snáša ujde mnohých byť účastným v práci pre druhých... Ďakujem Vám všetkým!

    • Best in English - výsledky

    • 14. 1. 2022
    • Stredoškolská medzinárodná online súťaž Best in English.

     Dňa 26. 11. 2021 sa uskutočnil ďalší ročník súťaže Best in English, ktorej sa zúčastnila aj naša škola. Prihlásení žiaci si zmerali sily so svojimi rovesníkmi v on-line teste, ktorý trval 60 minút a pozostával z častí čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením a gramatiky. Do celkového hodnotenia školy sa brali do úvahy výsledky desiatich najlepších žiakov.

    • Deň otvorených dverí 2021

    • 14. 12. 2021
    • Dňa 16.12.2021 sa na našej škole uskutočnil Deň otvorených dverí ONLINE prostredníctvom platformy ZOOM. Na úvod sa všetkým účastníkom prihovorila pani riaditeľka Ing. Silvia Blcháčová, ktorá privítala žiakov a rodičov a povedala pár slov o našej škole. Spolu sme si pozreli video o škole, v ktorom záujemcovia mohli aspoň sprostredkovane vidieť priestory školy a získať obraz o tom, čo je obsahom štúdia v jednotlivých odboroch. V následnej prezentácii sa účastníci mohli dozvedieť o podmienkach štúdia na našej škole, o predmetoch, ktoré sa vyučujú, kde chodia žiaci na prax a aké majú naši absolventi možnosti uplatnenia. V neposlednom rade získali informácie aj o prijímacích skúškach, školských a mimoškolských aktivitách našich žiakov, možnostiach ubytovania na internáte. Dôležitú časť tvorila diskusia, v ktorej vystúpili naši súčasní aj bývalí žiaci, počas ktorej sme v neformálnej atmosfére

    • Kampaň červené stužky - poďakovanie

    • 15. 12. 2021
    • dovoľujeme si Vám poďakovať za Vaše aktivity pre pätnásty ročník kampane Červené stužky 2021, ktorú organizovalo Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (v rámci rozvojového projektu Zdravie a bezpečnosť v školách 2021), Okresného úradu - odboru školstva v Žiline, mesta Žiliny a pod záštitou Kancelárie WHO na Slovensku.

    • Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

    • 10. 12. 2021
    • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry (OSJL) je jednou z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov základných a stredných škôl a je každoročne vyhlasovaná a organizovaná ako postupová súťaž. Jej cieľom je prehlbovať, rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov v slovenskom jazyku, rozširovať záujem žiakov o samostatnú tvorivú činnosť a zvyšovať záujem o slovenský jazyk a literatúru.

  • Slávnostné otvorenie školského roka 2021-22

   na SZŠ v Liptovskom Mikuláši

    

   Tlačová správa                                                                                                                  2. september 2021

    

    

   Minister zdravotníctva otvoril nový školský rok na Strednej zdravotníckej škole

   v Liptovskom Mikuláši

    

   Školský rok sa dnes začal aj pre budúcich zdravotníkov. Minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský dnes otvoril nový školský rok na Strednej zdravotníckej škole v Liptovskom Mikuláši. Na škole študujú budúce praktické sestry, zubní asistenti, maséri a sanitári.

    

   Do nového školského roku vykročilo v Liptovskom Mikuláši 280 žiakov denného štúdia a 80 žiakov externého štúdia.

    

   „Študenti, ktorí v budúcnosti budú pracovať ako praktické sestry či sanitári, majú v nemocnici priamy kontakt s pacientom. Ich prístup a nadobudnuté vedomosti a zručnosti sú veľmi dôležité, nakoľko pacienti najmä vo vážnych stavoch sú na nich bytostne častokrát priamo odkázaní. Mám radosť, že o dané odbory je medzi mladými ľuďmi záujem, sú nesmierne potrební v starostlivosti o pacienta. Rovnako tak želám úspešné vykročenie do nového školského roku budúcim zubným asistentom a masérom, ktorých zručnosti a nadobudnuté vedomosti sú taktiež veľmi cenné a potrebné. Študentom želám úspešný štart do nového roku,“ povedal šéf rezortu zdravotníctva Vladimír Lengvarský.  

   Škola v školskom roku 2020/21 oslávila 70. výročie a zo školy s jedným odborom sa stala veľká škola moderného typu. Minister zdravotníctva si pozrel priestory a pozdravil okrem študentov aj pedagógov.

    

   „Škola je v nových priestoroch a štúdium na nej za posledné tri roky narastá. Zmena študijného odboru zdravotnícky asistent na praktickú sestru spôsobil zvýšený záujem o štúdium na našej škole,“ uzavrela Silvia Blcháčová, riaditeľka Strednej zdravotníckej školy v Liptovskom Mikuláši.

    

  • Vážení rodičia, milí stredoškoláci!

    

   Radi Vás privítame na krátkom online stretnutí.

   Dozviete sa prečo a ako je potrebné predlžiť platnosť ISIC preukazu.

   Zodpovieme Vaše otázky k využitiu preukazov.

   Termíny a linky stretnutí nájdete tu:

    

   https://isic.sk/onlinestretnutia/

    

   Vyberte si svoj čas a vyhrajte peknú cenu!

   Vidíme sa J

   Tím ISIC 

  • Partneri

   • EduPage
  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš
   • sekretariatszslm@vuczilina.sk
   • +421 (0) 445522497
   • Vrbická 632, 031 01 Liptovský Mikuláš
   • 00607037
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje