• Nová webstránka školy

    • 16. 1. 2023
    • Od nového roka 2023 prechádzame na novú webstránku školy. Na stránke sa stále aktívne pracuje a dopĺňame ju o nové informácie, fotogalérie či videá.

     Webstránku nájdete na adrese www.szslm.sk

     Mgr. Ján Jirásek

    • Krajská konferencia školských parlamentov stredných škôl Žilinského kraja

    • 21. 12. 2022
    • V stredu 14. 12. 2022 sme sa zúčastnili (pani učiteľka Daniela Tajátová, koordinátorka ŠP, Yelyzaveta Tomilovych z I.PSB, Michal Kubala z III.ZuA) na vyhodnotení olympiády školských parlamentov v Žiline. Stretnutie prebiehalo v príjemnej predvianočnej atmosfére v spojení s predajom výrobkov ľudí z CSS, ktoré sa nachádzajú v Žilinskom samosprávnom kraji. Na stretnutí sa zúčastnili zástupcovia škôl zo všetkých regiónov Žilinského kraja. Konferenciu otvorila pani županka Erika Jurinová a neskôr nasledovalo vyhodnotenie olympiády, v ktorej sme sa neumiestnili na popredných miestach. Ďalej sme sa dozvedeli informácie o mládežníckom delegátovi, o odbore školstva a športu v ŽK a o sekcii pre mládež. Nakoniec nám pripravili spoločnú aktivitu, kde sme napísali, čo očakávame od daných inštitúcií a čo im môžeme ponúknuť my ako zdravotnícka škola. Sme radi, že sme sa konferencie mohli zúčastni

    • Návšteva soľnej jaskyne

    • 21. 12. 2022
    • V uplynulom týždni sa žiaci IV.M a I.MA triedy v rámci vyučovania zúčastnili pobytu v soľnej jaskyni v Liptovskom Mikuláši. Žiaci si mohli tak na vlastnom tele vyskúšať pozitívny vplyv mikroklimatickej jódovej soľnej jaskyne, ktorá je zhotovená z pôvodnej prírodnej morskej soli z Červeného, Mŕtveho, Baltického a Čierneho mora. Absolvovali sme 45 minútový pobyt, ktorý sa svojimi blahodárnymi účinkami vyrovná trojdňovému pobytu pri mori. Žiaci tak budú lepšie poznať účinky, indikácie a kontraindikácie vstupu do soľnej jaskyne.

    • „Chceme byť očami nevidiacich“

    • 19. 12. 2022
    • V októbri sme vyhlásili 2. ročník školskej jesennej zbierky pre slabozrakých a nevidiacich v Liptovskom Mikuláši so stacionárnou pokladničkou na prízemí školy. Chceli sme znova podnietiť našich žiakov k spolupráci s Úniou nevidiacich a slabozrakých priamo v Liptovskom Mikuláši tak, ako aj vlani. V priebehu novembra 2022 sme vyzbierali 50 €. Veríme, že v budúcnosti sa nám podaria spoločne niektoré akcie v roku 2023, podľa možností, ktoré sa budú dať uskutočniť s členmi Únie nevidiacich v Liptovskom Mikuláši.

    • „Zaži dobrovoľníctvo“

    • 19. 12. 2022
    • Naša škola sa zúčastňuje mnohých dobrovoľníckych aktivít a pomáha rôznym organizáciám Preto bolo vhodné načerpať nové informácie a inšpiráciu na konferencii dobrovoľníctva v Mestskom divadle v Žiline dňa 13.12. 2022. Pod vedením PhDr. Heleny Strakovej sa jej zúčastnili vybraní žiaci z tried:

  • Slávnostné otvorenie školského roka 2021-22

   na SZŠ v Liptovskom Mikuláši

    

   Tlačová správa                                                                                                                  2. september 2021

    

    

   Minister zdravotníctva otvoril nový školský rok na Strednej zdravotníckej škole

   v Liptovskom Mikuláši

    

   Školský rok sa dnes začal aj pre budúcich zdravotníkov. Minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský dnes otvoril nový školský rok na Strednej zdravotníckej škole v Liptovskom Mikuláši. Na škole študujú budúce praktické sestry, zubní asistenti, maséri a sanitári.

    

   Do nového školského roku vykročilo v Liptovskom Mikuláši 280 žiakov denného štúdia a 80 žiakov externého štúdia.

    

   „Študenti, ktorí v budúcnosti budú pracovať ako praktické sestry či sanitári, majú v nemocnici priamy kontakt s pacientom. Ich prístup a nadobudnuté vedomosti a zručnosti sú veľmi dôležité, nakoľko pacienti najmä vo vážnych stavoch sú na nich bytostne častokrát priamo odkázaní. Mám radosť, že o dané odbory je medzi mladými ľuďmi záujem, sú nesmierne potrební v starostlivosti o pacienta. Rovnako tak želám úspešné vykročenie do nového školského roku budúcim zubným asistentom a masérom, ktorých zručnosti a nadobudnuté vedomosti sú taktiež veľmi cenné a potrebné. Študentom želám úspešný štart do nového roku,“ povedal šéf rezortu zdravotníctva Vladimír Lengvarský.  

   Škola v školskom roku 2020/21 oslávila 70. výročie a zo školy s jedným odborom sa stala veľká škola moderného typu. Minister zdravotníctva si pozrel priestory a pozdravil okrem študentov aj pedagógov.

    

   „Škola je v nových priestoroch a štúdium na nej za posledné tri roky narastá. Zmena študijného odboru zdravotnícky asistent na praktickú sestru spôsobil zvýšený záujem o štúdium na našej škole,“ uzavrela Silvia Blcháčová, riaditeľka Strednej zdravotníckej školy v Liptovskom Mikuláši.

    

  • Vážení rodičia, milí stredoškoláci!

    

   Radi Vás privítame na krátkom online stretnutí.

   Dozviete sa prečo a ako je potrebné predlžiť platnosť ISIC preukazu.

   Zodpovieme Vaše otázky k využitiu preukazov.

   Termíny a linky stretnutí nájdete tu:

    

   https://isic.sk/onlinestretnutia/

    

   Vyberte si svoj čas a vyhrajte peknú cenu!

   Vidíme sa J

   Tím ISIC 

  • Partneri

   • EduPage
  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš
   • +421 (0) 445522497
   • Vrbická 632 031 01 Liptovský Mikuláš Slovakia
   • 00607037
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje