• DÔLEŽITÉ OZNAMY

   Úradné hodiny počas letných prázdnin

   Pondelok - Piatok: 8:00 hod. - 12:00 hod.

    

   Od 25. 7. 2022 - 5. 8. 2022 - bude škola zatvorená

   (Celoškolská dovolenka všetkých zamestnancov.)

    • Svet podľa Kráľa - Vyhodnotenie literárnej súťaže

    • 29. 6. 2022
    • Vyhodnotenie literárnej súťaže

     V kategórii deti a mládež do 18 rokov (poézia) získali:

     1. miesto Bianka Koleštíková, Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš

     2. miesto Timea Debnárová, Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš

     Čestné uznanie za literárnu tvorbu bolo udelené aj:

    • Školský výlet I.PSA triedy

    • 29. 6. 2022
    • V pondelok 27. 6. 2022 sme sa zúčastnili školského výletu na Liptovskú Maru – kostolík. Cestovali sme vlakom z Liptovského Mikuláša do L. Vlách a potom sme šli pešo po priehradnom múre až ku kostolíku. Počas celého dňa sme si vypĺňali čas rôznymi aktivitami, ako napríklad: karty, slovné hry, vikingský šach a v neposlednom rade aj kúpanie v Liptovskej Mare. Obzreli sme si zákutia priehrady, prešli sme sa po mohutnom múriku a nafotili nádherné fotky. Z celého srdca ďakujeme pani učiteľke Huntošovej a pani psychologičke za príjemné strávenie posledného júnového pondelka J

    • Svet podľa Kráľa alebo čo nebolo v učebniciach

    • 28. 6. 2022
    • V roku 2022 si pripomíname 200. výročie narodenia jednej z najvýznamnejších osobností moderných dejín slovenského národa – Janka Kráľa. Pri tejto významnej príležitosti vyhlásilo Múzeum Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši celoslovenskú literárno-výtvarnú súťaž SVET PODĽA KRÁĽA ALEBO ČO NEBOLO V UČEBNICIACH, ktorej cieľom bolo pripomenúť verejnosti význam tohto najrevolučnejšieho slovenského romantického básnika.

    • Exkurzia na oddelení centrálnej sterilizácie

    • 28. 6. 2022
    • V dňoch 20.6. 2022 a 24.6. 2022 sa žiaci I.PSB a I. PSA triedy zúčastnili odbornej exkurzie na oddelení centrálnej sterilizácie. Privítala nás manažérka pre dennú zmenu Alena Jurčová, ktorá nám ukázala celé oddelenie, nečistú zónu, čistú zónu a sklad sterilných zdravotníckych pomôcok. Oddelenie úzko súvisí s centrálnymi operačnými sálami – COS a má štatút uzatvoreného oddelenia. Žiaci získali veľa nových poznatkov o práci na tomto oddelení.

    • ODBORNÁ EXKURZIA – SLOVENSKÉ TECHNICKÉ MÚZEUM KOŠICE

    • 21. 6. 2022
    • Pravdivo o nepravých zuboch

     Tvoj pokojný spánok je v mojich rukách

     Dňa 16.6.2022 sa žiaci I.ZuA a II.ZuA zúčastnili odbornej exkurzie v STM v Košiciach. Žiaci sa v rámci exkurzie a odborného výkladu lektorom STM oboznámili s históriou zubnej techniky a vývojom dentálnych materiálov, materiálno technickým vybavením zubnej ambulancie v minulosti. V druhej sekcii spoznali históriu anestézie, technické zabezpečenie umelého spánku kedysi a dnes. Súčasťou exkurzie bola aj návšteva ďalších expozícií v STM - expozícia hutníctva, geológie a kartografie, telekomunikačné technológie.

    • Exkurzia speleoterapie v Stanišovskej jaskyni

    • 21. 6. 2022
    • Dňa 20. júna 2022 sa študenti externého štúdia odboru masér mali možnosť upevniť teoretické vedomosti v teréne a praktickou skúsenosťou navnímať liečivé účinky jaskynnej klímy. Exkurzia pokračovala triednym teambuildingom opekaním v Jánskej doline. Výhodou Jánskej doliny je možnosť navštíviť na konci obce Liptovský Ján prírodný kúpeľný pramen., ktorý miestni obyvatelia nazývajú „kaďa“. Táto voda je mineralizovaná, hydrouhličitanovo-síranová, silne uhličitá, vápenato-horečnatá, hypotonická. Má dokázateľne liečivé účinky a práve tu sme našu exkurziu zavŕšili.Pre všetkých bola exkurzia prínosom pre prax a príjemne stráveným dňom.Pedagogický zamestnanci: Brajer, Hálková

  • Slávnostné otvorenie školského roka 2021-22

   na SZŠ v Liptovskom Mikuláši

    

   Tlačová správa                                                                                                                  2. september 2021

    

    

   Minister zdravotníctva otvoril nový školský rok na Strednej zdravotníckej škole

   v Liptovskom Mikuláši

    

   Školský rok sa dnes začal aj pre budúcich zdravotníkov. Minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský dnes otvoril nový školský rok na Strednej zdravotníckej škole v Liptovskom Mikuláši. Na škole študujú budúce praktické sestry, zubní asistenti, maséri a sanitári.

    

   Do nového školského roku vykročilo v Liptovskom Mikuláši 280 žiakov denného štúdia a 80 žiakov externého štúdia.

    

   „Študenti, ktorí v budúcnosti budú pracovať ako praktické sestry či sanitári, majú v nemocnici priamy kontakt s pacientom. Ich prístup a nadobudnuté vedomosti a zručnosti sú veľmi dôležité, nakoľko pacienti najmä vo vážnych stavoch sú na nich bytostne častokrát priamo odkázaní. Mám radosť, že o dané odbory je medzi mladými ľuďmi záujem, sú nesmierne potrební v starostlivosti o pacienta. Rovnako tak želám úspešné vykročenie do nového školského roku budúcim zubným asistentom a masérom, ktorých zručnosti a nadobudnuté vedomosti sú taktiež veľmi cenné a potrebné. Študentom želám úspešný štart do nového roku,“ povedal šéf rezortu zdravotníctva Vladimír Lengvarský.  

   Škola v školskom roku 2020/21 oslávila 70. výročie a zo školy s jedným odborom sa stala veľká škola moderného typu. Minister zdravotníctva si pozrel priestory a pozdravil okrem študentov aj pedagógov.

    

   „Škola je v nových priestoroch a štúdium na nej za posledné tri roky narastá. Zmena študijného odboru zdravotnícky asistent na praktickú sestru spôsobil zvýšený záujem o štúdium na našej škole,“ uzavrela Silvia Blcháčová, riaditeľka Strednej zdravotníckej školy v Liptovskom Mikuláši.

    

  • Vážení rodičia, milí stredoškoláci!

    

   Radi Vás privítame na krátkom online stretnutí.

   Dozviete sa prečo a ako je potrebné predlžiť platnosť ISIC preukazu.

   Zodpovieme Vaše otázky k využitiu preukazov.

   Termíny a linky stretnutí nájdete tu:

    

   https://isic.sk/onlinestretnutia/

    

   Vyberte si svoj čas a vyhrajte peknú cenu!

   Vidíme sa J

   Tím ISIC 

  • Partneri

   • EduPage
  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš
   • sekretariatszslm@vuczilina.sk
   • +421 (0) 445522497
   • Vrbická 632, 031 01 Liptovský Mikuláš 03101 Liptovský Mikuláš Slovakia
   • 00607037
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje