• Konzultačné hodiny triednych učiteľov

    •  

     KONZULTAČNÉ  HODINY TRIEDNYCH UČITEĽOV

     v druhom polroku šk.roka 2017/2018

      

      

     Trieda

     TU

     Konzultačné hodiny

     I.M

     Mgr. O.Rossová

     Utorok 10:30 – 11:30

     I.Z

     Mgr. M.Selecká

     Pondelok 8:00 – 8:40

     I.ZuA

     Mgr. Bc. R.Bačkorová

     Utorok 10:00 – 11:00

     II.M

     Mgr. M.Piovarčiová

     Štvrtok 10:35 – 11:20

     II.Z

     PhDr. S.Fričová

     Štvrtok 10:00 – 10:45

     II.ZuA

     Mgr. P.Húleková

     Štvrtok 9:00 – 9.45

     III.M

     Mgr. M. Moresová

     Piatok 8:40 - 9:25

     III.Z

     Mgr. M.Lengvarská

     Piatok 8:00 - 9:30

     III.ZuA

     Mgr. M.Nováková

     Utorok 10:35 – 11:20

     IV.M

     Mgr. P. Žakarovský

     Utorok 8:40 - 9:40

     IV.Z

     Mgr. Ľ. Laceková

     Štvrtok 8:40 – 9:25

     IV.ZuA

     Mgr. D. Kronfráterová

     Piatok 8:40 - 9:25

      

  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš
   • sekretariatszslm@vuczilina.sk
   • +421 (0) 445522497
   • Vrbická 632, 031 01 Liptovský Mikuláš 03101 Liptovský Mikuláš Slovakia
   • 00607037
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje