• Vzhľadom na to, že na viacerých základných školách predmet "informatika" nebol hodnotený známkou, do priemerného prospechu sa informatika nezapočítava.

  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš
   • sekretariatszslm@vuczilina.sk
   • +421 (0) 445522497
   • Vrbická 632, 031 01 Liptovský Mikuláš
   • 00607037
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje