• Úvod

    • 2021- 2023

     Nové trendy v starostlivosti o pacientov

     Vo výberovej procedúre na rok 2021 v rámci programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, Kľúčová akcia 1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov bol našej škole schválený grant vo výške 34 618 EUR na realizáciu projektu „Nové trendy v starostlivosti o pacientov“.

     V rámci projektu nás čaká :

     • zaradenie konceptu bazálnej stimulácie  do obsahu vzdelávania v odboroch praktická sestra a masér
     • kurz bazálnej stimulácie v INSTITUTE BAZÁLNÍ STIMULACE PODLE PROF. DR. FRÖHLICHA pre vyučujúcich odborných predmetov v odboroch praktická sestra a masér
     • odborná stáž študentov tretích ročníkov odboru praktická sestra a masér na špecializovanom zdravotníckom zariadení Rehabilitační klinika Malvazinky.

     Začíname 1.10.2021

     Pre získanie aktuálnych informácií  sledujte stránku školy a nástenku Erasmus+

  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš
   • sekretariatszslm@vuczilina.sk
   • +421 (0) 445522497
   • Vrbická 632, 031 01 Liptovský Mikuláš
   • 00607037
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje